Avgivande av revisorsförsäkran

Innan en person som avlagt GR-examen med godkänt betyg får rätt att använda yrkesbeteckningen GR-revisor ska han eller hon inför domstol avge revisorsförsäkran för GR-revisor.

Personer som godkänts som revisorer får rätt att använda revisorns yrkesbeteckning efter att uppgifterna om dem har införts i revisorsregistret, som PRS administrerar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019