Examenskrav

På dessa sidor kan du ta del av kraven för godkännande som revisor.

Om du vill ansöka om godkännande som revisor, ska du uppfylla de allmänna kraven. Du ska ha lägre (GR) eller högre högskoleexamen (CGR/OFGR). Dessutom ska du ha avlagt de studier som krävs och ha tre års praktisk erfarenhet av revision.

Efter detta kan du avlägga revisorsexamensprovet. Innan du registrerar dig som revisor ska du avge revisorsförsäkran inför domstol.


Kraven för godkännande regleras i

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019