Examenskrav

På dessa sidor kan du ta del av kraven för godkännande som revisor.

Du ska ha lägre (GR) eller högre högskoleexamen (CGR/OFGR). Dessutom ska du ha avlagt de studier som krävs och före GR-examen ha två års praktisk erfarenhet av revision.Före du kan registreras som GR-revisor ska du ha minst tre års praktisk erfarenhet.

Efter detta kan du avlägga revisorsexamensprovet. Om du vill ansöka om godkännande som revisor, ska du uppfylla de allmänna kraven. Innan du registrerar dig som revisor ska du avge revisorsförsäkran inför domstol.


Kraven för godkännande regleras i

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.03.2021