Till vilket prov kan du anmäla dig?

Du ska anmäla dig till ett examensprov när du vill delta i ett nytt examensprov, komplettera en ofullbordad prestation eller få behörighet som OFGR-revisor genom kompletteringsprov.

Nya examensprov

Anmäl dig till GR-examensprovet, om du ansökt om tillstånd att delta i GR-examen i år, eller om du godkänts för deltagande i GR-, GRM- eller CGR-examen år 2015 eller senare, men inte har en gällande delprestation i GRM- eller den ofullbordade CGR-examen.

Anmäl dig till CGR-examensprovet, om du ansökt om tillstånd att delta i CGR-examen i år, eller om du godkänts för deltagande i CGR-examen år 2015 eller senare, men inte har en gällande delprestation. Om du inte har avlagt GR- eller GRM-examen ska du också delta i GR-examensprovet så att du kan delta i CGR-examensprovet.

Anmäl dig till OFGR-examensprovet, om du ansökt om tillstånd att delta i OFGR-examen i år eller du beviljats tillstånd att delta i OFGR-examen tidigare. Om du inte har avlagt GR- eller GRM-examen ska du också delta i GR-examensprovet så att du kan delta i OFGR-examensprovet.

Delprestation i nytt GR-examensprov

Anmäl dig för att avlägga en del av GR-examen, om du 2016 - 2019 avlagt en del av GR-examen.

Examensprov enligt den tidigare revisionslagen

Anmäl dig till GRM-examensprovet, om du avlagt en del av GRM-examen med godkänt betyg år 2015 eller senare.

Anmäl dig till CGR-examensprovet, om du avlagt en del av CGR-examen med godkänt betyg år 2015 eller senare.

Kompletteringsprov

Anmäl dig till kompletteringsprovet om du är OFR-revisor eller om ditt godkännande som OFR-revisor har avbrutits och du vill ha behörighet som OFGR-revisor.

Frågor gällande ansökan eller anmäla? Skicka e-post till tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Ansöknings- och anmälningsblanketter

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.02.2020