Till vilket prov kan du anmäla dig?

Du ska anmäla dig till ett examensprov när du vill delta i ett nytt examensprov, komplettera en ofullbordad prestation eller få behörighet som OFGR-revisor genom kompletteringsprov.

Examensprov

Anmäl dig till GR-examensprovet, om du ansökt om tillstånd att delta i GR-examen i år, eller om du godkänts för deltagande i GR-examen år 2016 eller senare.

Anmäl dig till CGR-examensprovet, om du ansökt om tillstånd att delta i CGR-examen i år, eller om du godkänts för deltagande i CGR-examen år 2016 eller senare. Om du inte har avlagt GR- eller GRM-examen ska du också delta i GR-examensprovet så att du kan delta i CGR-examensprovet.

Anmäl dig till OFGR-examensprovet, om du ansökt om tillstånd att delta i OFGR-examen i år eller du beviljats tillstånd att delta i OFGR-examenår 2016 eller senare. Om du inte har avlagt GR- eller GRM-examen ska du också delta i GR-examensprovet så att du kan delta i OFGR-examensprovet.

Delprestation i GR-examensprov

Anmäl dig för att avlägga en del av GR-examen, om du 2016 - 2020 avlagt en del av GR-examen.

Ansöknings- och anmälningsblanketter

Frågor gällande anmälan eller sökande? Skicka e-post till tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.02.2021