Söker du för första gången till examen?

Ansök om tillstånd att delta och anmäl dig till examenprovet

Om du söker för första gången till revisorsexamen ska du ansöka om tillstånd att delta i och anmäla dig till den examen som är aktuell. Du kan lämna in ansökan och anmälan till flera examina samtidigt.

GR-examen är grundexamen inom revisionsbranschen.

Detta innebär i praktiken att alla som vill bli revisorer ska delta i GR-examen. Utöver detta kan du samma år också delta i någondera av specialiseringsexamina (CGR/OFGR). Du bör ansöka om och få tillstånd att delta i varje examen som du ämnar delta i.

Exempel: Du söker för första gången till GR-examen och du vill i år delta i GR-examen. Du bör söka tillstånd att delta i och anmäla dig till GR-examen.

Exempel: Du har godkänts 2017 att delta i GR-examen. I år vill du delta i både GR- och CGR-examen. Du bör ansökan om tillstånd att delta i CGR-examen och anmäla dig tll både GR- och CGR-examen.

Om du avlägger endast specialiseringsexamen med godkänt betyg är prestationen giltig under de fem kalenderår som följer på examensåret. Om du inte lyckas avlägga GR-examen med godkänt betyg under den tid som specialiseringsexamen är giltig, upphör specialiseringsexamen att gälla.

Är du OFR-revisor? Du kan ansöka om tillstånd att delta i GR-examen. När du avlagt GR-examen kan du godkännas som OFGR-revisor.

Ansöknings- och anmälningsblanketter

Frågor gällande ansökan eller anmäla? Skicka e-post till tilintarkastusvalvonta@prh.fiUtskriftsversion
Uppdaterad 25.01.2021