Har du godkänts till examen tidigare?

För att kunna delta i examensprovet ska du ha ett giltigt tillstånd att delta.

Det räcker med att du anmäler dig till examensprovet i följande fall:

  • Om du godkänts för deltagande i GR- eller GRM-examen år 2015 eller senare och du vill delta i GR-examen.
  • Om du godkänts för deltagande i CGR-examen år 2015 eller senare och du vill delta i GR- och/eller CGR-examen.
  • Om du godkänts för deltagande i OFGR-examen och du vill delta i GR- och/eller OFGR-examen.
  • Om du är OFR-revisor eller om ditt godkännande som OFR-revisor har avbrutits, kan du anmäla dig direkt till kompletteringsprovet.

Tillstånd att delta i examen i kraft flera år

Ett tillstånd för deltagande i GR-, GRM-, CGR- och OFGR-examina gäller under året för beviljande och de fem kalenderår som följer på detta. Ett tillstånd för deltagande i OFR-examen gäller under året för beviljande och de fyra kalenderår som följer på detta.

Exempel: Du har senast godkänts att delta i CGR-examen år 2015, så ditt tillstånd att delta i CGR-examen gäller fram till år 2020.

Om du har avlagt en del av GR-examensprovet med godkänt betyg år 2017, är prestationen för den ena delen i kraft till slutet av år 2022.

Om du har avlagt en del av examensprovet för GR-, GRM- eller CGR-examen år 2014–2015, kan du slutföra din examen enligt den tidigare revisionslagen så länge som delprestationen är ikraft. Om du avlagt en del av OFR-examen med godkänt betyg år 2015 eller senare, är delprestationen i kraft och du kan, förutsatt att du har ett giltigt tillstånd att delta, slutföra din ofullbordade examen.

Tillstånd att delta gäller examensvis

Om du vill delta i en examen, som du inte tidigare fått tillstånd att delta i, bör du ansöka om tillstånd att delta i frågavarande examen.

Exempel: Du har godkänts 2017 att delta i GR-examen. I år vill du delta i både GR- och CGR-examen. Du bör ansökan om tillstånd att delta i CGR-examen och anmäla dig tll både GR- och CGR-examen.

Frågor gällande ansökan eller anmäla? Skicka e-post till tilintarkastusvalvonta@prh.fi

Ansöknings- och anmälningsblanketterUtskriftsversion
Uppdaterad 15.02.2020