Avgivande av revisorsförsäkran

För att avge revisorsförsäkran kan ni antingen

  • boka tid för att avge revisorsförsäkran vid tingsrätten i ert område, eller
  • anmäla er till att avge revisorsförsäkran på distans. Distansförsäkran arrangeras av Helsingfors tingsrätt torsdagen den 17 december 2020 och fredagen den 18 december 2020 mellan kl. 10.00 och 14.00.

Nedan finns mer information om Helsingfors tingsrätts arrangemang:

Revisorsförsäkran på distans vid Helsingfors tingsrätt

Avgiften för att avge försäkran är 100 euro. Tingsrätten skickar en faktura i efterhand till dem som deltagit.

Anmäl er till att avge revisorsförsäkran på distans vid Helsingfors tingsrätt via e-post till paivi.jokinen@oikeus.fi, johanna.maaronen@oikeus.fi och elli-noora.nielikainen@oikeus.fi. Skicka er anmälan samtidigt till alla tre adresser snarast möjligt och senast tisdagen den 15 december kl. 12.00.

Ange följande uppgifter i er e-postanmälan:

  • namn (efternamn, förnamn)
  • personbeteckning
  • telefonnummer under tjänstetid
  • fakturerings-/postadress (faktura och bevis på avgiven revisorsförsäkran skickas er per post)
  • språket för att avge försäkran (finska eller svenska)
  • alla lämpliga tidpunkter för att avge försäkran mellan kl. 10.00 och 14.00 på torsdagen den 17 och fredagen den 18 december

Helsingfors tingsrätt delar upp deltagarna i finska och svenska språkgrupper, samt i alfabetisk ordning efter efternamn för att verifiera deras identitet.

Den exakta tidpunkten för er revisorsförsäkran kommer att meddelas er per e-post i en Skype-mötesinbjudan, som ni måste acceptera genom att trycka på "Acceptera". Så snart ni accepterat Skype-inbjudan, testa om möteslänken i e-postmeddelandet fungerar och om ni får ett meddelande att själva anslutningen lyckas.

Tingsrätten skickar anvisningar om distansmötet och anvisningar för att delta i Skype-mötet som besökare till alla som anmält sig. Observera att ni inte kan använda Apple Mac-datorer för Skype-mötet på grund av deras kompatibilitetsproblem med den Skype-version som staten använder.

Om ni har ytterligare frågor om distansdeltagande, kontakta Helsingfors tingsrätts IT-support på helsinki.ko_atk-tuki@oikeus.fiUtskriftsversion
Uppdaterad 07.12.2020