Resultaten i revisorsexamina 2019

Patent- och registerstyrelsen (PRS) bekräftade den 9 december 2019 resultaten i revisorsexamina 2019. PRS godkände 105 personers prestation i GR och GRM-examen, 49 personers prestation i CGR-examen, 6 personers prestation i OFGR-examen och 4 personers prestation i kompletteringsprovet. PRS godkände en person i CGR-examen enligt det tidigare examenssystemet.

Den som avlagt specialiseringsexamen måste också ha avlagt GR-examen för att kunna bli godkänd som CGR- eller OFGR-revisor. Om personen i fråga får ett godkänt resultat endast i specialiseringsexamen, är prestationen i kraft de fem följande kalenderåren efter examensåret.

De personer som har ansökt om godkännande som revisor har rätt att använda yrkesbeteckningen revisor efter att deras uppgifter har antecknats i revisorsregistret som förs av revisionstillsynen vid PRS. Dessförinnan ska de ge revisorsförsäkran inför tingsrätten.

Lista på de som avlagt revisorsexamen 2019

Vi meddelar per e-post dem som inte gett tillstånd att publicera sitt namn att examen är godkänd.

Vi skickar beslut om examensresultaten jämte poängbilaga till alla deltagare inom den närmaste framtiden.

Inbjudan till nya revisorer: Avgivande av revisorsförsäkran och gratulationer

Att lämna in intyg till revisionstillsynen

Hanna Kattainen

Chef, godkännande och registrering av revisorer

Revisionstillsyn

Patent- och registerstyrelsen

tfn 029 509 5859


Utskriftsversion
Uppdaterad 09.12.2019