Slutför examina

Här finns information för dig som håller på att slutföra din examen enligt det gamla examenssystemet.

GRM-examen

Om du avlagt den ena delen i GRM-examen med godkänt resultat, kan du delta i GR-examen för att avlägga den del som motsvarar den underkända delen, om delprestationen är i kraft. En godkänd prestation av en examensdel i GRM-examen gäller till utgången av det femte kalenderåret som följer efter det år då delprestationen godkändes.

CGR-examen

Om du avlagt den ena delen i CGR-examen med godkänt resultat, kan du delta i CGR-examen för att avlägga den del som motsvarar den underkända delen, om delprestationen är i kraft. En godkänd prestation av en examensdel i CGR-examen gäller till utgången av det femte kalenderåret som följer efter det år då delprestationen godkändes.

OFR-examen

De som har OFR-examensrätt kan även i fortsättningen delta i OFR-examen. Examensrätten gäller i fyra år efter beviljandeåret.


Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019