OFGR-examen

Den nya OFGR-examen är en specialiseringsexamen som du i fortsättningen kan avlägga efter grundexamen för revisorer. OFGR-examen anordnas en gång om året. Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattar beslut om datum och plats för examen.

OFGR-examen ger färdighet att arbeta med revisionsuppdrag och liknande uppdrag inom offentlig förvaltning och ekonomi.

Slutför gammal OFR-examen

De som har OFR-examensrätt kan även i fortsättningen delta i OFR-examen. Examensrätten gäller i fyra år efter beviljandeåret.


Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019