Kompletteringsprov

Systemet för revisorsexamen ändrades den 1 januari 2016.

OFR-revisorer kan få kompetens som GR- och OFGR-revisor genom att avlägga ett kompletteringsprov. OFR-revisorer och personer vars OFR-godkännande har avbrutits kan delta i kompletteringsprovet. Provet anordnas en gång per år under en period på fem år. Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattar beslut om datum och plats för provet.


Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019