Grundexamen för revisorer (GR-examen)

GR-examen är grundexamen inom revisionsbranschen. Den som vill bli revisor måste ha GR-kompetens för att kunna vara revisor. Efter det kan du specialisera dig på revision av sammanslutningar av allmänt intresse (CGR-examen) eller på revision inom offentlig förvaltning och ekonomi (OFGR-examen).

GR-examen anordnas en gång om året. Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattar beslut om datum och plats för examen.

Godkända delprestationer av GRM-examen enligt det gamla examenssystemet är i kraft i fem år. Examensdelar kan avläggas på PRS under övergångsperioden 2016–2020.Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019