CGR-examen

Om du har avlagt GR-examen, kan du specialisera dig på revision av sammanslutningar av allmänt intresse genom att avlägga CGR-examen, som också tjänar revisionen av övriga större och internationella företag.

CGR-examen ordnas en gång om året. Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattar beslut om datum och plats för examen.


Utskriftsversion
Uppdaterad 08.01.2021