Allmänt om examina

GR-examen är grundexamen inom revision. CGR- och OFGR-examina är specialiseringsexamina inom revision. Under övergångsperioden t.o.m. år 2020 ordnar vi även kompletteringsprov samt ofullbordade GRM-, CGR- och OFR-examina.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019