Allmänt om examina

GR-examen är grundexamen inom revision. CGR- och OFGR-examina är specialiseringsexamina inom revision. Övergångsperioden 2016-2020 har slutat och vi ordnar inte längre kompletteringsprov eller ofullbordade GRM-, CGR- och OFR-examina.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.12.2020