Examina

Tidpunkter för examina 2022

 • GR-examens del 1 (6 timmar) lördagen 20.8.2022 kl. 9–15
 • GR-examens del 2 (6 timmar) söndagen 21.8.2022 kl. 9–15
 • CGR-examen (8 timmar) lördagen 3.9.2022 kl. 9–17
 • OFGR-examen (8 timmar) lördagen 3.9.2022 kl. 9–17
Läs våra anvisningar om revisorsexamen 2022.

Ansökning och anmälan till examina

Ansöknings- och anmälningstiden till revisorsexamina 2022 är 15 februari - 15 mars 2022.

Väsentligt om revisorsexamina

 • GR-examen utgör grundexamen för revisionsbranschen. GR-studiekraven motsvarar de gamla GRM-studiekraven.
 • Det krävs fortfarande tre års praktisk erfarenhet för GR-examen, men vid den tidpunkt då du deltar i examen kan högst ett års erfarenhet saknas. Du godkänns som GR-revisor först efter att kravet på praktisk erfarenhet på tre år uppfylls.
 • Du som har avlagt GR-examen kan specialisera dig på:
  • revision för företag av allmänt intresse genom att avlägga specialiseringsexamen för CGR-revisorer och/eller
  • revision inom offentlig förvaltning och ekonomi genom att avlägga specialiseringsexamen för OFGR-revisorer.
 • Inga kompletteringsstudier krävs av dig som söker till CGR-examen. För OFGR-examinander gäller ett studie- eller yrkeserfarenhetskrav inom den offentliga förvaltningen. Kravet på högre högskoleexamen gäller fortfarande för CGR- och OFGR-examinander.

Läs mer i handboken för revisorsexamen.

Dataskyddsbeskrivningar

Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i dataskyddsbeskrivningarna för följande register:

 • registret över personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamen
 • registret över personer som anmält sig till prov för revisorsexamen.

Gå till dataskyddsbeskrivningarna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.01.2022