Aktuellt om revisionstillsyn 3/2019 - 31.10.2019

Läs i webbläsare

Innehåll:

  • Observationer och korrigerande åtgärder vid tillsyn över revisions- och OFR-sammanslutningar
  • Enkätresultat: deltagarna var nöjda med revisorsproven
  • Möte för revisionskommittéer 20 september 2019
  • Revisorers kompletterande rapporter behöver utvecklas
  • Revisor: Ska du byta arbetsgivare?
  • Kom ihåg att anmäla ändringarna till revisorsregistret - läs mer


Utskriftsversion
Uppdaterad 31.10.2019