Revisorsexamina 2020

Bild: Shutterstock

Ansökningstiden till revisorsexamina gick ut den 15 mars 2020. Sammanlagt fick vi in 408 anmälningar till höstens revisorsexamina.

Det största antalet anmälningar, drygt 200 stycken, tog vi emot till revisorns grundexamen, det vill säga GR-examen. Förra året fick vi in 376 anmälningar till examina, och antalet anmälningar till GR-examen var detsamma som i år. Vi fick in fler anmälningar till CGR-examen än förra året.

Vi ordnar revisorsexamina i augusti–september 2020. Eftersom revisionslagens övergångsperiod slutar, ordnar vi för sista gången kompletteringsprovet och examensprovet för dem som vill slutföra CGR-examen påbörjad enligt den tidigare revisionslagen. I år ordnar vi också ett behörighetsprov för en revisor godkänd utomlands.

I år är vi beredda att ordna inalles sex olika examensprov. Examensproven hålls i huvudstadsregionen.

Tidpunkterna för examensproven

Revisorsexamina

  • GR-examen, del 1 (6 timmar), lördag 22 augusti 2020 kl. 9–15
  • GR-examen, del 2 (6 timmar), söndag 23 augusti 2020 kl. 9–15
  • Kompletteringsprov (4 timmar), lördag 22 augusti 2020 kl. 9–13
  • CGR-examen (8 timmar), lördag 5 september 2020 kl. 9–17
  • OFGR-examen (8 timmar), lördag 5 september 2020 kl. 9–17

De som har ett giltigt tillstånd att avlägga delar av CGR-examen kan avlägga CGR-examen som är påbörjad enligt den tidigare revisionslagen.

CGR-examina enligt den tidigare revisionslagen

  • CGR-examen, del 1 (8 timmar), lördag 22 augusti 2020 kl. 9–17
  • CGR-examen, del 2 (7 timmar), lördag 5 september 2020 kl. 9–16

Det är möjligt att vi måste göra ändringar i tidpunkterna för examina, om begränsningar i anslutning till coronapandemin är i kraft i höst. Om eventuella ändringar informerar vi alla de anmälda personligen per e-post samt på revisionstillsyns webbplats.

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.05.2020