Verksamhetsberättelse, årsrapport om undersökningsärenden, marknadsuppföljningsrapport och årsrapport om kvalitetsgranskningar för år 2019

Bild: Shutterstock

Revisionstillsynens verksamhetsberättelse, årsrapport om undersökningsärenden, marknadsuppföljningsrapport och årsrapport om kvalitetsgranskningar för år 2019.

Bekanta dig med revisionstillsynens verksamhetsberättelse 2019 (pdf, 0,65 Mb)

Bekanta dig med revisionstillsynens årsrapport om undersökningsärenden 2019

Bekanta dig med revisionsbranschens marknadsuppföljningsrapport 2019

Bekanta dig med årsrapporten om kvalitetsgranskningar 2019 (på finska) Årsrapporten om kvalitetsgranskningar 2019 är tillgänglig på svenska i början av juni.

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.05.2020