Aktuellt om revisionstillsyn 2/2019 - 26.6.2019

Läs i webbläsare

  • Aktuellt om kvalitetsgranskning av revision inom offentlig förvaltnin
   Fokusområdena för 2020 års kvalitetsgranskningar av revision inom offentlig förvaltning har valts
  • Patent- och registerstyrelsens (PRS) uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2016–2018
  • Revisorsexamina väcker intresse även i år
  • Se tidtabell för revisorers och revisionssammanslutningars anmälan om tillsynsuppgifter
  • Hur påverkar brexit revisionsbranschen i Finland?
  • Penningtvättslagen skapar nya förpliktelser för revisionskunder från 1 juli 2019
  • Nyheter om aktuella händelser
  • Kontrollera dina uppgifter och anmäl ändringar till revisorsregistret


Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019