Revisorsexamina 2020 förlöpte väl

Bild: Shutterstock

Trots den exceptionella coronatiden deltog ett stort antal examinander i examenstillfällena i augusti och i september.

Antalet deltagare både i grundexamen (GR-examen) och i specialiseringsexamina (CGR- och OFGR-examina) inom revision var större än förra året. Denna höst deltog många examinander både i grundexamen och i specialiseringsexamen.

I år anordnade vi för sista gången övergångsperiodens examina. Sammanlagt 10 examinander deltog i kompletteringsprovet och i den ofullbordade CGR-examen.

Antalet deltagare i revisorsexamina 2019‒2020

Examen Antalet deltagare år 2020 Antalet deltagare år 2019
GR-examen 178 170
CGR-examen 134 112
OFGR-examen 10 8
Kompletteringsprov
7
9
Ofullbordad CGR-examen
3
5
Ofullbordad GRM-examen
-
2
OFR-examen
-
1
Sammanlagt
332
307

Specialarrangemang för trygga examenstillfällen

På grund av den exceptionella coronatiden använde vi specialarrangemang vid examenstillfällena. Vårt ovillkorliga krav var att examenstillfällena var så trygga som möjligt för alla deltagare, trots coronaviruset.

Vi förberedde oss för tillfällena bland annat genom att på förhand skicka anvisningarna om arrangemangen till examinanderna. På basis av symptom som passar in på coronaviruset hade examinanderna möjlighet att även i sista stund inhibera sitt deltagande utan läkarintyg. Examinanderna blev placerade så glest som möjligt i klassrummen, och vi påminde dem om säkerhetsavstånd när de köade. Vi minimerade möten mellan examinanderna genom att leda dem till klassrummen för att vänta på början av examina. Dessutom ökade vi antalet matställen. I varje klassrum och på varje matställe var det möjligt att desinficera händerna. Vi påminde examinanderna även om hur viktigt det är att tvätta händerna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.09.2020