Revisionstillsynens uppdrag omorganiserades

Bild: Shutterstock

Uppdragen för revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) har blivit en del av PRS resultatområde företag och sammanslutningar. Ändringen trädde i kraft den 1 september 2020.

I fortsättningen sköts revisionstillsynens uppdrag av examensteamet, kvalitetssäkringsteamet, tillsynsteamet och lagteamet i juridiska enheten vid resultatområdet. Direktören för resultatområdet är Liisa Räsänen och chefen för juridiska enheten Terhi Maijala.

Målet med omorganiseringen är att utveckla tillsynen

PRS alla tillsynsuppdrag är nu centraliserade till juridiska enheten, vilket utgör en bra grund för effektivt tillsynsarbete och för aktiv utveckling av tillsynsverksamheterna. Syftet är att tillsammans utveckla enheten till en välfungerande arbetsgemenskap för motiverade tillsynsexperter och utmärkta sakkunniga för att genomföra krävande tillsynsuppdrag.

I och med ändringarna får revisionsbranschen nya samtalspartner. Vi strävar efter en öppen och aktiv dialog med branschen. Till exempel nu på hösten klarlägger vi branschens behov med en förfrågan till intressentgrupper.

Utifrån svaren på förfrågan samt de interna och externa erfarenheter som vi fått planerar vi vår verksamhet vidare. Bland de ärenden som redan har kommit fram är behovet att förstärka och öka konstruktiv handledning och rådgivning samt begripligheten av kvalitetssäkringsbeslut. En viktig utmaning som är gemensam för våra olika tillsynsuppdrag är att förkorta handläggningstider. I samarbete med branschen vill vi utveckla tillsynen så att den blir förutsägbar, handledande och effektiv.

Uppdrag enligt team

Juridiska enhetens fyra team sköter revisionstillsynens uppdrag enligt följande:

Examensteam – teamchef Hanna Kattainen

 • anordnande av revisorsexamina
 • godkännande och registrering av revisorer
 • tillsyn över revisorers yrkeskunskap
 • upprätthållande av revisorsregistret.

Kvalitetssäkringsteam – teamchef Riitta Ylipiha, ledande kvalitetssäkringssakkunnig

 • kvalitetskontroll av revision
 • utvecklande av kvalitetskontrollsystemet.

Tillsynsteam – teamchef Pauliina Päivinen

 • undersökningsärenden i anslutning till revision
 • lagenlighetsövervakning
 • föredragningar för revisionsnämnden.

Lagteam – teamchef Jouko Koitto

 • uppföljning av och anvisningar om lagenlighet
 • myndighetssamarbete
 • sakkunnig rådgivning.

Se även revisionstillsynens övriga kontaktinformation.


Utskriftsversion
Uppdaterad 25.09.2020