Gå direkt till innehållet
Valikko

PRS förstärker tillsynen över penningtvättslagen

x
Bild: Shutterstock

Med stöd av den så kallade penningtvättslagen (lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 444/2017) övervakar Patent- och registerstyrelsen (PRS) att revisorer som rapporteringsskyldiga följer sina skyldigheter enligt lagen. Varje revisor måste bland annat känna sina kunder, upprätta en skriftlig riskbedömning och rapportera tvivelaktiga transaktioner hen har upptäckt till Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt.

PRS har inte tidigare haft en utsedd person att ansvara för tillsyn över penningtvättslagen, men detta ändrades i juni när specialsakkunnig Vesa Härmälä började sköta uppdraget. Härmälä har flerårig erfarenhet av ett liknande uppdrag vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, så revisorerna får en kunnig expert för att övervaka dem.

Tidigare har vi i samband med kvalitetssäkring av revision granskat i viss mån sakinnehållet som anknyter till bekämpning av penningtvätt och terrorism, men i fortsättningen kommer vi att tydligt avskilja uppdraget till en egen helhet. Penningtvättslagen ger PRS omfattande möjligheter att ingripa i revisorernas verksamhet, om de försummar sina skyldigheter enligt lagen.

I fortsättningen publicerar PRS årligen en tillsynsplan som är riktad till revisorerna och som gäller bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom publicerar PRS en sammanfattning av sin revisorsspecifika riskbedömning. Revisorerna kan använda sammanfattningen för att upprätta sina egna riskbedömningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2020