Revisorsavgifter faktureras på sommaren – ändringar i årliga tilläggsavgifter för revisionssammanslutningar

Bild: Shutterstock
Årsavgifter för revisorer faktureras på sommaren som förut. Det blir ändringar i hur årliga tilläggsavgifter för revisionssammanslutningar bestäms.

Årsavgifter faktureras enligt registeruppgifter 1 juli

Årsavgifter för revisorer och revisionssammanslutningar faktureras enligt de uppgifter som finns i revisorsregistret 1 juli 2021. Kontrollera alltså i tid att dina uppgifter är korrekta i registret!

Faktureringspraxisen för årliga tilläggsavgifter för revisionssammanslutningar ändras

Faktureringsgrunden till årliga tilläggsavgifter för revisionssammanslutningar förändras 2021. I fortsättningen grundar revisionssammanslutningars årsavgifter sig på det genomsnittliga antalet revisorer verksamma i sammanslutningen. Sammanslutningen anmäler antalet till PRS revisionstillsyn själv. De årliga tilläggsavgifterna faktureras av de sammanslutningar där i genomsnitt arbetar mer än två revisorer.

Tidigare har den årliga tilläggsavgiften bestämts enligt antalet revisorer som är i sammanslutningens tjänst och som finns antecknade i revisorsregistret 1 juli. Det nya beräkningssättet iakttar bättre de ändringar som skett i antalet revisorer under året. Vi informerar revisionssammanslutningarna närmare om ändringen per e-post under april månad.

Se vår prislista.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.04.2021