Revisionstillsynen fortsätter sin förfrågan till revisorer med intervjuer

Bild: Shutterstock

Patent- och registerstyrelsens (PRS) förfrågan till revisorer om utvecklingsbehov inom revisionstillsynen fortsätter i form av kompletterande intervjuer med revisorerna.

Vi genomför intervjuerna som anknyter till förfrågan i slutet av april virtuellt i grupper till vilka vi har bjudit in 70 revisorer som lämnade in sina kontaktuppgifter i samband med förfrågan.

Grupperna diskuterar de centrala observationerna i förfrågan. Syftet är att tränga djupare in i de orsaker som har lett till observationerna.

Resultaten av förfrågan och intervjuerna kommer att användas för att utveckla revisionstillsynens verksamhet.

Vi publicerar resultaten av revisorsförfrågan i vårt nästa nyhetsbrev då vi också har gjort och genomgått intervjuerna som anknyter till förfrågan.

Vi genomförde revisorsförfrågan i november 2020. Över 450 revisorer svarade på förfrågan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.04.2021