PRS har gett revisorer respons om tillsynsuppgifterna 2020

Bild: Shutterstock

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har behandlat revisorers tillsynsuppgifter för den rapporteringsperiod som gick ut 30 juni 2020. Vi har skickat responsbrev till revisorerna. De revisorer som anmält att de arbetar med uppdrag som är jämställbara med revision kommer att få respons under våren.

Vi bedömer om utbildnings- och uppdragskraven som gäller bibehållande och utvecklande av revisorers yrkeskunskap uppfylls under en uppföljningsperiod på tre år. Om kraven inte uppfylldes under den här uppföljningsperioden, måste revisorn korrigera bristerna under nästa rapporteringsperiod (1 juli 2020–30 juni 2021).

Vi bedömer om kraven uppfylls för revisorer vars godkännande som revisor varit i kraft oavbrutet i minst tre år.

Närmare 90 procent uppfyllde kraven

Utbildnings- och uppdragskraven uppfylldes på följande sätt för de revisorer som fick respons:

  • utbildnings- och uppdragskraven uppfylldes: 87 %
  • uppdragskraven uppfylldes men inte utbildningskraven: 11 %
  • utbildningskraven uppfylldes men inte uppdragskraven: 1,2 %
  • varken utbildnings- eller uppdragskraven uppfylldes: 0,3 %

Bra att komma ihåg

Utbildningskravet är sammanlagt 120 timmar utbildning under en uppföljningsperiod på tre år. Minst 60 timmar av utbildningen måste vara verifierbar. Resten kan vara icke verifierbar utbildning, till exempel självstudier. Kom ihåg att ange den tid du använder för självstudier som icke verifierbar utbildning i din anmälan om tillsynsuppgifter.

Närmare anvisningar om kraven.

De tillsynsuppgifter som du tidigare har anmält till oss är till hjälp när du planerar inför kommande utbildningar.

Du hittar dina inlämnade e-anmälningar om tillsynsuppgifter i systemets ärendemapp.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.04.2021