Information för revisorer om efterföljande av penningtvättslagen på prh.fi

Bild: Shutterstock

Ny information om penningtvättslagens skyldigheter för revisorer finns tillgänglig på Patent- och registerstyrelsens (PRS) webbplats.

Informationen omfattar bland annat de tre mest centrala skyldigheterna för revisorerna i bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt PRS uppgift att utföra tillsyn över revisorerna enligt penningtvättslagen. Utöver detta upprätthåller PRS tillsammans med de andra myndigheter som övervakar penningtvättslagen webbplatsen penningtvätt.fi. På webbplatsen finns det ett stort utbud av allmän information om penningtvättslagen.

Senare under 2021 kommer vi att offentliggöra på den nya sidan på prh.fi en sammanfattning av PRS riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt detaljerade anvisningar för revisorerna om alla penningtvättslagens skyldigheter. Dessutom förpliktar penningtvättslagen PRS att offentliggöra på sin webbplats de administrativa påföljder som revisionsnämnden påför på basis av penningtvättslagen.

Gå till den nya penningtvättssidan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.04.2021