Aktuellt om revisionstillsyn 1/2019 - 10.4.2019

Läs i webbläsare

   • Kvalitetsgranskning 2018 - feedback
   • Revisorsexamina 2019
   • Kvalitetssektionen för revision inom offentlig förvaltning har inlett sin verksamhet
   • Examenssektionens medlemmar utsedda för en treårsperiod
   • Revisionstillsyns berättelse om verksamheten och årsrapport om undersökningsärenden har publicerats
   • Anmäl ändringar till revisorsregistretUtskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019