Nyhetsbrev 1/2019 - 2.4.2019

Läs i webbläsare

Innehåll

  • Artificiell intelligens utmanar öppna data och det internationella avtalssystemet
  • Föreningsregistret 100 år
  • Användning av e-tjänster samt precisering av klassificering enligt den nya varumärkeslagen
  • Företag måste anmäla sina förmånstagare till handelsregistret från 1 juli 2019
  • Bilda bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag och lämna in bolagsordningsändringar på nätet
  • Bra produkter utan skydd riskerar att kopieras
  • Innovationer förbättrar människors liv
  • Februaris fräscha varumärke: Muksubussi
  • Januaris fräscha varumärke: Pimeä Kahvila Pimé café
  • Evenemang


Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019