Mars fräscha varumärke: KodinPro

En digital tjänst som förenar tjänsteföretag och kunder

KodinPro ("HemPro") är en webbaserad programvarutjänst som fick sin början av en vardagsiakttagelse. Med hjälp av tjänsten kan företagare och konsumenter hitta varandra och komma överens om olika vardagliga underhålls- och reparationsarbeten. För att komma igång med verksamheten utvecklades tjänsten snabbt och på ett organiserat sätt. Från första början beaktade företaget även IPR-ärenden.

Ordmärket KodinPro registrerades som varumärke i mars 2019. KodinPro är också en bifirma av Yeoman Oy som utvecklade tjänsten.

Registrering förstärker varumärket och skapar förtroende

Enligt företagets verkställande direktör Jari Parviainen var registreringen av varumärket ett sätt att skapa och förstärka förtroendet för den nya KodinPro-tjänsten.

– Vi tycker att registreringen ger trovärdighet åt verksamheten. Framför allt ville vi skydda tjänsten och dess namn. Vi följde uppmärksamt med hur olika företag marknadsför sina tjänster och hurdana dimensioner det innebär. På grund av detta förstod vi att det är viktigt att skapa ett registrerat varumärke för KodinPro, och samtidigt registrerade vi KodinPro som marknadsföringsnamn. På det här viset kan vi bättre föra tjänsten fram. Vi samarbetade med ett expertföretag som skötte våra ärenden och hjälpte oss med registreringsprocessen.

Företaget bevakar även sina IPR-rättigheter. De följer hela tiden noga med vad som händer på marknaden och hurdana tjänster andra erbjuder.

– Vår tjänst skiljer sig avsevärt från många andra tjänster som erbjuds i Finland. Vi har en applikation och dessutom är vår tjänst mycket öppen, det vill säga kunden kan se de företag som är med och beställa tjänster direkt av dem. Vi har inte stött på några direkta försök att ta över varumärket, men har fått förfrågningar om att köpa delägarskap, berättar Parviainen.

Ett äkta behov som drivkraft

Varumärkesklassen "Webbaserade programvarutjänster för att skaffa och erbjuda tjänster" är en träffande beskrivning på verksamhetsområdet för KodinPros tjänsteprodukt. Drivkraften bakom idén var den bistra vardagsverkligheten.

Jari Parviainen (till vänster) och Lauri Ahokas

– I mitt jobb märkte jag hur svårt det är att hitta till exempel en ledig elektriker för ett bygge. När jag pratade om detta med andra företagare märkte jag att de har exakt samma problem, för att inte tala om privatpersoner. Jag bestämde mig för att göra någonting åt saken, berättar Lauri Ahokas som är verkställande direktör för Itä-Suomen LVI-Palvelu Oy, ett östfinskt företag som erbjuder VVS-tjänster.

Tillsammans med sina samarbetspartner började Ahokas utveckla KodinPro-tjänsten. Tjänsten förenar de som erbjuder och de som behöver olika reparations- och underhållstjänster i hem och på fritidshus. Tjänsterna innefattar bland annat renovering, städning, sotning, rörläggning, elinstallation eller trädgårdsarbete. I KodinPro kan kunden hitta ett företag från sitt eget område och kontakta dem direkt. Den mångsidiga tjänsten kan även användas som ett register. I sin egen mobil kan kunden se alla företag och vilka av dem är lediga.

Yeoman grundades på våren 2018. Domännamnet KodinPro registrerades i november och varumärket kort efter det. Tjänsten öppnades i Kuopio i april 2019. Ända fram till hösten gjorde företaget uppföljning och testkörning. Efter några förbättringar öppnades tjänsten i hela landet.

Det utvecklingsstöd som företaget fick från NTM-centralen var till stor hjälp när applikationen var i utvecklingsfasen.

Namnet övervägdes länge

Företagarna ville skapa ett namn som skulle kombinera både husbehov och de som erbjuder tjänster. Därför övervägdes namnet noga och länge.

– KodinPro är en framtidens tjänst som gör det lättare och enklare för kunder att använda tjänster och för företag att få mer arbete. Vi granskar alla företag som är med i tjänsten eftersom vi vill försäkra oss om att de agerar på ett sätt som våra kunder kan lita på. Samtidigt är det ytterst viktigt att presentera företagen på ett genomskinligt sätt, betonar Jari Parviainen.

Nu finns det drygt 200 företag i tjänsten och företagarna väntar sig att antalet fyrdubblas under 2020. Applikationen har laddats över 1 000 gånger. Därtill används tjänsten genom webbläsare.

KodinPros webbplats

Finsk text: Marjo Rautvuori
Bilder: Yeoman Oy

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.05.2020