Erfarenheter av samarbete – Immateriella rättigheter och varumärken som en del av företagsamhetsfostran

Förståelsen för immateriella rättigheter (IPR) är en viktig del av ungdomarnas företagsamhetsfostran. Patent- och registerstyrelsen och Ekonomi och Ungdom TAT strävar efter att sprida information om ämnet i ett gemensamt projekt som för tillfället har slutförts.

Hur ser situationen ut efter projektet? På vilket sätt kan det vi lärt oss under projektet vara till nytta i fortsättningen?

Som vi hade väntat oss, visste varken ungdomarna eller deras lärare vad immateriella rättigheter är. I vardagen stöter man ofta på upphovsrätt men industriella rättigheter kommer inte lika mycket fram. Det är också vanligt att förväxla rättigheterna. IPR är ett svårt ämne att försöka förenkla och undervisa om man inte behärskar tillräckligt bra grunderna i ämnet.

Under projektet kom det tydligt fram att ju mer man vet om ämnet, desto intressantare blir det. Det var också viktigt att på ett naturligt och betydelsefullt sätt kunna koppla immateriella rättigheter ihop med TATs undervisningsinnehåll och verksamhet, som till exempel Företagsbyar och Businesskurser. Då verkade IPR inte vara något helt lösryckt utan gav mervärde också för behandlingen av andra ämnen.

Redan i förberedningsfasen var det klart att TATs nationella expertnätverk tillsammans med skolorna och lärarna bildar en kritisk faktor, med vilket projektet antingen lyckas eller misslyckas. Efteråt har det varit lätt att konstatera att ett sådant här projekt inte skulle ha varit möjligt utan dem. Under projektet fick vi även en bekräftelse på att det finns ett behov för IPR- och varumärkesärenden som en del av företagsamhetsfostran. Förhoppningsvis hjälper intresset ungdomarna i framtiden när de arbetar som företagare.

För oss som ett ämbetsverk för industriella rättigheter öppnade projektet nya synvinklar även för IPR-utbildningen. Speciellt anmärkningsvärt var TAT Businesskursernas Takeoff-evenemang som organiserades för elever på sekundärskolnivå i samband med Slush. Vi berättade om varumärkets betydelse i företagsverksamheten för eleverna och gav dem i uppdrag att designa ett eget varumärke som grupparbete. Resultaten kan vi tyvärr inte publicera, men vi kan försäkra att eleverna kom på flera idéer som de kunde ha använt som sådana för att ansöka om varumärke.

I allmänhet kan vi säga att vi är mycket nöjda hur väl vi uppnådde de mål som vi ställde på projektet. Positivt var också sättet med vilket målen uppnåddes. Samarbetet med TAT var något helt nytt för oss. Före projektet var vi inte helt säkra på hur samarbetet skulle fungera i praktiken med en ny typ av IPR-utbildning och särskilt med att sprida information om varumärken.

Slutligen måste vi lyfta upp det ekonomiska stödet och den fördomsfria attityd med vilka EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO hjälpte oss att göra IPR-ärenden en del av företagsamhetsfostran med hjälp av nationella verksamhetsformer. Detta är väsentligt även med tanke på framtiden: De aktiviteter som genomförs i olika projekt har ingen kontinuitet utan en bestående organisation som förverkligar dem. EUIPO har förbundit sig att stöda spridning av resultaten genom att finansiera ett fortsättningsprojekt ända till slutet av 2020.

Läs mer

Projektets slutrapport (pdf, 2,84 Mb) (på engelska)

PRS nyhetsbrev september 2019: PRS och TAT inledde ett gemensamt projekt i skolor

Ekonomi och Ungdom TAT

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO

Finsk text och bild: Olli Ilmarinen, PRS

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.05.2020