Junis fräscha varumärke: Spinnova

En tydlig och omfattande skyddsplan från första början

Spinnova Oy är ett textilinnovationsföretag som inledde sin verksamhet 2015. Från första början har företaget skött sina varumärkes- och patentärenden så att det efter starten spin-off-företag en dag skulle bli ett storföretag och en anmärkningsvärd textilleverantör. Spinnova har utvecklat en enastående teknologi med hjälp av vilken det är möjligt att miljövänligt tillverka textilfiber av cellulosa för textil- och klädindustrin utan att använda upplösning eller skadliga kemikalier.

Spinnova har haft som mål att i takt med verksamhetens utveckling skydda all immateriell egendom som behövs och försäkra sig om att företaget själv äger rättigheterna till sin egendom. Bland annat registreringen av varumärket Spinnova har utvidgats till nya varumärkesklasser. För att skydda den nya teknologin har företaget 29 beviljade internationella patent och 53 under behandling.

Det första varumärket för att skydda namnet Spinnova registrerades 2015, och följande två år därefter. I juni 2019 utvidgade företaget skyddet med en ny registrering så att det utöver processen och produkterna omfattar alla övriga produkter och tjänster som behövs för att genomföra hela teknologin.

Unik teknologi i hela världen

Processen som bearbetar träfiber till textilfiber och som sparar miljön utvecklades i Teknologiska forskningscentralen VTT av fysiker Janne Poranen och Juha Salmela. Spinnova grundades för att överföra teknologin till större skala och samtidigt producera stora mängder textilfiber av cellulosa till konkurrenskraftiga priser.

Tillverkningen av den cellulosabaserade Spinnova-fibern förbrukar över 99 procent mindre vatten och 65 procent mindre koldioxid än tillverkningen av bomullsfiber. Tyget är helt återvinningsbart och förmultnar snabbt efter bruk, vilket i ännu större grad minskar det ekologiska fotavtrycket av fiberns hela livscykel.

Framtiden vävs genom samarbete

Idag har Spinnovas pilotanläggning varit verksam över ett år, och företaget håller på att planera sin första kommersiella fabrik. Företaget har redan flera potentiella kommersiella varumärken som samarbetspartner, bland annat Marimekko.

– Vi är en teknologileverantör som säljer en metod vi själv utvecklat, och tillsammans med vår råmaterialtillverkare Suzano från Brasilien är vi också en materialtillverkare. Suzano är det största cellulosabolaget i världen. Med tanke på samarbetet var deras strategi och vision de bästa, berättar Janne Poranen som är verkställande direktör för Spinnova.

Namnet Spinnova kombinerar de engelska orden spinning och innovation, det vill säga spinning och uppfinning, på ett beskrivande sätt. Företaget är verksamt i Jyväskylä och sysselsätter idag cirka trettio yrkesmän.

Besök företagets webbplats.

Finsk text: Marjo Rautvuori

Bilder: Spinnova Oy

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.09.2020