Augustis fräscha varumärke: Ideareppu

Märket omfattar många möjligheter för funktionell undervisning

Inlärning som sker genom att spela, leka och motionera kan totalt ändra förslagsvis små skolelevers grammatikpluggande från slitande till något helt annat. Teija Kauppi (till vänster) och Eija Leskinen (till höger) är två erfarna klasslärare som har en hel del uppmuntrande saker att berätta om ämnet.

Det som fick lärarna att öppna Ideareppu (idéryggsäcken) år 2018 var viljan att dela idéer som de har förverkligat med sina elever och som har inspirerat dem. Tanken var att också andra lärare kan dra nytta av dessa idéer och att de kan fungera som hjälpmedel i undervisningen. Full av iver började de fylla ryggsäcken med idéer, inlärningsspel och uppgifter som anknyter till funktionell undervisning av olika läroämnen. Både i skolans olika inlärningsmiljöer och i skolans närmiljö är det möjligt att använda modifierbara verksamhetsidéer för olika teman och saker som eleverna lär sig, till och med utan specialmaterial.

Tanken bakom Ideareppu är att nästan vad som helst kan packas i ryggsäcken och att den dessutom är lätt att bära med sig. Materialet är i digital form och det är tillgängligt på alla mobilapparater. En del av materialet kan skrivas ut.

– Under åren har funktionell undervisning blivit en del av våra elevers skolvecka. Då det är ändamålsenligt att ta med funktionalitet i undervisningen, gör vi det. När det finns ett lämpligt samband mellan funktionalitet och det ämne som eleverna håller på att lära sig, kan den funktionella sidan fungera som en inspirerande, uppiggande och motiverande faktor, men också hjälpa inlärning, stöda olika inlärningsstilar och främja trivsamheten i skolan. Den bästa respons lärare kan få är att höra elever prata, skratta och skrika av iver.

Funktionell undervisning nämns för första gången också i den nya läroplanen. Den nya undervisningsformen kan anpassas så att elever av alla åldrar får glädje och nytta av den.

En lärorik resa mot företagande

Resan som klasslärare och deltidsföretagare har varit lärorik, intressant, inspirerande och givande för Ideareppus planerare. Eija ja Teija har lärt sig bland annat att använda en ny arbetsplattform på internet, producera material, fotografera, programmera, marknadsföra och bedriva företagsverksamhet.

– Ibland har vi nästan blivit nedslagna av förtvivlan. Å andra sidan får vi förverkliga våra idéer med våra elever och njuta av deras iver.

Företagarna har fått stor hjälp av Nyföretagarcentralen Wäläkky i Mellersta Savolax. Med hjälp av Business Finlands penningunderstöd kunde de anlita sakkunnig hjälp för att ansöka om varumärket.

Tryggt framåt på den internationella marknaden

Namnet Ideareppu registrerades som finländskt varumärke vid Patent- och registerstyrelsen i augusti 2019. Det engelska ord- och figurmärket Finnish Active Learning är i sin tur ett registrerat EU-varumärke. Patentverket i USA hittade inte heller några hinder för registrering av varumärket. Registreringen träder i kraft när handeln i USA öppnas, sannolikt i början av september.

Den som förverkligade varumärket var Sirpa Rahikainen. För Ideareppus ord- och figurmärke kom Eija ja Teija med idéer om funktionella figurer som avspeglar företagets produkt, det vill säga en mångsidig funktionalitet. I ord- och figurmärket syns elever som rör sig på olika sätt, använder surfplatta, spelar spel, klättrar och samarbetar.

– Vi ville skydda produktkonceptets namn och logo genom att registrera varumärket. Under ansökningsprocessen funderade vi över vårt företags målsättningar och verksamhet från olika synvinklar. Varumärket har använts i Ideareppus och Finnish Active Learnings nätkommunikation. Nu hoppas vi att marknadsföringen blir effektivare och mångsidigare och att den skapar mer trovärdighet för företaget. Vi tror också att varumärket ökar trygghet och främjar försäljning.

Ideareppus produkter säljs i Mobie Academys nätbutik. Mobie Academy är en finländsk produktions- och distributionsplattform för elektroniska läro- och utbildningsmaterial. I augusti 2020 omfattade produktsortimentet 10 finskspråkiga kurser och 15 engelskspråkiga kurser. Nya kurser planeras och genomförs hela tiden och färdiga kurser översätts till engelska. Så småningom öppnar vi vår internationella nätbutik i takt med det nuvarande läget i världen.

Besök företagets webbplats.

Finsk text: Marjo Rautvuori

Bilder: Ideareppu

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.10.2020