Arbetssätt förändras, kärnan i IPR-arbetet förblir densamma

Teija Kopio, Fiskars Abp

I stället för kontorslokaler arbetar vi nu allt oftare hemifrån och sammanträder på nätet. Fiskars Abp:s IPR-direktör Teija Kopio anser att COVID-19-pandemin permanent har omformat våra arbetssätt och metoder. Innehållet och kärnan i IPR-arbetet förblir dock oförändrade: produktinnovation fortsätter, och produkter behöver också i framtiden immaterialrättsskydd samt att rättigheterna övervakas och försvaras.

– Distansarbete och -möten har redan tidigare varit vardag för vårt globala företag. Pandemin har bara förstärkt dessa metoder. De flesta svårigheter beror kanske på att digitaliseringen inte ligger på samma nivå globalt. Till exempel i vissa länder måste handlingar undertecknas, stämplas och levereras i pappersform – under de senaste månaderna med kurirpost, säger Kopio.

Outokumpu Oyj:s IPR-chef Ari Hirvonen är på samma linje. Teamen utvecklar och testar sina idéer, och det är lätt att kontakta sina kollegor eller sin chef då det är möjligt att se på skärmen vilka som är "på plats" och tillgängliga. Det skulle vara trevligt att möta personligen, i synnerhet de nya anställda. Det skulle vara viktigt för dem att bekanta sig med företagets verksamhet, kollegor och samarbetspartners i olika länder live. Tills vidare är detta i hög grad omöjligt på grund av reserestriktioner och karantänsbestämmelser.

Antalet varumärkesansökningar har ökat

Timo Helosuo, Kolster Oy Ab

Inom IPR-branschen har myndigheterna, såsom Patent- och registerstyrelsen (PRS), EUIPO och EPO, tillfälligt förlängt sina olika tidsfrister. Under sommaren 2020 tog PRS emot ett stort antal varumärkesansökningar. Jämfört med medeltalen för åren 2015–2019 ökade antalet ansökningar i maj med 23 procent, och antalen ansökningar i juni och i juli ökade med 16 respektive 46 procent.

IPR-bolaget Kolsters verkställande direktör Timo Helosuo känner till fenomenet.

– Vårt andra kvartal i år visar en tydlig uppgång i antalet varumärkesregistreringar. Min gissning är att Business Finlands coronastöd har påverkat uppgången. De är ju riktade uttryckligen till utveckling av små och medelstora företags affärsverksamhet. Antagligen vill företag vidareutveckla sina idéer och skydda nya tankar med varumärken så tidigt som möjligt.

Hirvonen och Kopio konstaterar att deras IPR-verksamheter inte visar någon statistiktopp. Emellertid funderar de att pandemin kan ha öppnat nya affärsverksamhetsmöjligheter till exempel för företag inom hälsoteknologin.

Anpassning och inlärningsvilja för Finland framåt

Kopio konstaterar att det vanligtvis är katastrofer som accelererar innovationer. Varje företag måste också tänka på sina verksamhetssätt och hur det förbereder sig för nästa situation.

Tack vare sin Kina-verksamhet har Kolster en utsiktsplats för att se samhället komma i gång när pandemin tynar bort. Enligt Helosuo har stämpelkulturens länder intresse att få i gång sina verksamheter, vilket innebär att även Kina oundvikligen övergår till elektronisk behandling av dokument. Mobilbetalning, som redan är i bruk, och serviceinnovationer underlättar också återgången till det normala.

– Flygtrafiken i Kina är redan i gång som förut till följd av en månadsbiljettprincip som började tillämpas på prissättningen av flygresor. Innovationer kan också uppstå inom affärsverksamhetsmodeller, och en sådan här diskontinuitetspunkt ger möjlighet till något nytt.

Restriktionerna har till exempel ökat näthandel. Kopio påpekar att det samtidigt också säljs produktförfalskningar flitigt. Utöver pandemin lider företag överallt i Europa av effekterna av USA:s handelskrig. Outokumpu ställdes inför sina största nutida utmaningar för redan två år sedan när USA införde importtullar på europeiskt stål och lågprisimporten från Asien rullade in på stålmarknaden.

Helosuo anser att finländarna och Finland har anpassningsförmåga och att de förhåller sig pragmatiskt till yttre händelser. Det är alltså sannolikt att vi också upptäcker verksamhetsmodeller för att klara av handelskrigets malström. Näringsgrensstrukturen kan förändras i samband med att företag köps, säljs, läggs ned och fusioneras. I företagsarrangemang ingår värdering av företagets immateriella egendom, vilket skapar mer arbete inom IPR-branschen.

Ari Hirvonen, Outokumpu Oyj

Branschens framtid ser intressant ut, och de intervjuade är glada över att hela tiden få lära sig nya saker i sitt arbete. Kopio anser att artificiell intelligens i allt större utsträckning kommer att underlätta olika utredningar, jämförelser och annan behandling av data. Hirvonen, som har utvidgat sitt kunnande från teknologi till IPR-expert, summerar sina tankar så här:

– IPR kan vara med i så många saker! Jag hoppas att mitt jobb är lika intressant om tio år som det är nu och att jag på ett inspirerande sätt kan förmedla mitt kunnande till yngre kollegor.

Finsk text: Päivi Helander

Bilder: Fiskars Abp, Kolster Oy Ab, Outokumpu Oyj

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.10.2020