Tävlingen skapar synlighet och IPR ger skydd

Fennia Prize 2020-tävligen skapar efterlängtad synlighet för både startup-företag och internationella marknadsledare. För Woodio Oy förstärker deltagandet i tävlingen också tron på den egna verksamheten medan för Konecranes utgör det en möjlighet att få respons på sin formgivningsverksamhet. Dessa två företag fick PRS hedersomnämnanden i tävlingen för berömvärd användning av IPR.

Materialinnovationer stöder ekologiska inredningstrender

Verkställande direktör Petro Lahtinen, Woodio Oy. Bild: Svante Gullichsen, Woodio Oy.

Woodio Oy tillverkar vattenarmaturer. Utveckling och användning av nya ekologiska trämaterial ligger som grund för Woodio Oy:s designkunnande och affärsverksamhet. Woodio grundades år 2016. Det är det tredje företaget som i sin materialproduktion använder en teknologi som Petro Lahtinen tillsammans med sin forskarkollega uppfann år 2008. Tack vare teknologin är det möjligt att använda trämaterial på ett nytt innovativt sätt.

– Det är klart att när ett startup-företag börjar kommersialisera ett nytt material måste man komma ihåg att skydda immateriell egendom och säkerställa ensamrätter för den egna verksamheten, konstaterar Woodios grundare och verkställande direktör Petro Lahtinen.

Woodios IPR-skydd består av varumärken och patent. Företagets namn och logo är skyddade med varumärken inom EU-området. Internationella patent har sökts på materialproduktionen och framställningsteknologin. Nu finns det två av dem och ett tredje är under beredning. Det behövs när materialet utvecklas vidare, varvid dess kemiska struktur förändras.

Det material som Woodio har utvecklat är en vattentålig massiv träkomposit för vars framställning används inhemsk träflis och harts. Genom att använda naturliga färgämnen och olika stora träflisbitar finns nästan gränslösa möjligheter att bearbeta materialets utseende.

Enligt Lahtinen har träkompositen många likadana egenskaper som keramik men den är ett mer ekologiskt alternativ. Materialet framställs av förnyelsebart trä, huvudsakligen av björk och asp som annars inte används mycket i industrin. Efter att materialet inte längre används kan det utnyttjas som energi.

Sikte på den internationella marknaden

Bild: Martti Järvi, Woodio Oy

Woodio är världens första företag som framställer lavoarer i trä och andra ekologiska design-badrumsmöbler som serieproduktion. I framtiden har Woodio för avsikt att utvidga sin produktion till att omfatta t.ex. golvbeläggningar, väggpaneler och kärl eftersom materialet lämpar sig för många ändamål och är lätt att bearbeta.

– Finland är ett väldigt litet marknadsområde för våra produkter. Därför har vi haft den internationella marknaden som mål från första början. Nu finns våra produkter tillgängliga i flera länder i Europa men även i Japan och i Australien. I Finland har vi ett tjugotal anställda.

Woodio har belönats flera gånger tidigare. Lahtinen anser att tävlingar och framgång i dem är viktigt i synnerhet för unga företag.

– Det skapar synlighet och förstärker tron på att vi är på rätt väg. Det finns många saker som vi har lärt oss genom försök och misstag.

Formgivning har flera ansikten

Direktör Hannu Lindfors, Konecranes. Bild: Konecranes

Konecranes är en världsledande koncern inom lyftverksamheten. Konecranes erbjuder utrustning och servicetjänster för alla möjliga lyftbehov. Företaget tog del i tävlingen med sina lyftanordningar i C- och S-serie. Lyftanordningarna, som spelar en central roll i företagets verksamhet, lanserades hösten 2019. C-serien är en förbättrad version av en tidigare produkt medan S-serien är en helt ny slags produkt.

Konecranes verksamhet bygger på att kombinera tekniskt kunnande med praktisk formgivning. Med hjälp av formgivning strävar Konecranes efter att för varje enskilt fall hitta den bästa möjliga helhetslösningen som stöder tekniskt genomförande och där olika behov och problem samordnas.

Formgivning är någonting som ökar en produkts användbarhet och löser kunders behov. Med våra produkters lätthanterlighet och utseende försöker vi förstärka vårt varumärke och särskilja oss från konkurrenter. En produkt som tydligt kan identifieras som Konecranes produkt förstärker vår position på marknaden, förklarar direktör Hannu Lindfors, ansvarig för patentering hos Konecranes.

IPR skyddar varumärken och förstärker marknadspositionen

Bild: Konecranes

Konecranes strävar efter att skydda sina immateriella rättigheter så mångsidigt som möjligt.

– Vi är ett ledande företag inom vår bransch, vilket innebär att alla följer vår verksamhet. Den bästa uppskattningen för vårt arbete får vi när andra aktörer inom branschen försöker dra nytta av resultaten av vårt utvecklingsarbete. Därför är det nödvändigt att skydda våra rättigheter.

I arbetet för att skapa en identitet för företaget utgör varumärken och domain-registreringar grundläggande element. Därtill har vi registrerat en hel del varumärken som anknyter till våra produkter. För att skydda produkter är patentering den viktigaste skyddsformen. Patentskyddet kompletteras från fall till fall med mönsterskydd och nyttighetsmodeller.

– I allmänhet är det lätt att hitta lämpliga skyddsformer. Ofta är det nog så att vi måste balansera med den regionala omfattningen av skyddet och skyddskostnaderna. Bakom skyddsbeslut ligger alltid våra ansvarspersoners syn på marknadssituationen och konkurrenternas verksamhet.

Konecranes IPR-portfölj omfattar cirka 2 300 nationella patent och patentansökningar och över tusen registrerade varumärken. Tävlingsdeltagarnas produkter hänför sig till sammanlagt ett tjugotal skyddade uppfinningar.

– Det har visat sig att skyddade rättigheter har en tydlig förebyggande påverkan på kopiering. Trots detta måste vi också övervaka och försvara våra egna rättigheter. Tyvärr upptäcker vi i synnerhet varumärkesintrång överallt i världen, berättar Hannu Lindfors.

Finsk text: Marjo Rautvuori

Fennia Prize är en del av prishelheten Design Forum Finland Awards (DFF Awards). Fennia Prize-tävlingen anordnas av Design Forum Finland, Fennia-koncernen, Elo och Patent- och registerstyrelsen.


Utskriftsversion
Uppdaterad 20.05.2020