Snart är det förmånligare och enklare att bilda en förening

Från januari 2021 erbjuder Patent- och registerstyrelsen (PRS) ett enkelt sätt att anmäla nya föreningar till registret när den handledda etableringsanmälan införs i föreningsregistrets e-tjänst.

När du bildar en förening med den handledda anmälan behövs inga färdiga stadgar. Istället skapar e-tjänsten stadgarna utgående från dina val. Då ingår alla obligatoriska bestämmelser i stadgarna och risken för fel minskar.

En handledd etableringsanmälan kostar 50 euro och är därmed förmånligare än en vanlig etableringsanmälan som kostar 100 euro.

Dessutom registreras föreningen snabbare eftersom handläggningen av en handledd anmälan tar mindre tid.

I den handledda etableringsanmälan väljer föreningen namnteckningssättet från de föreslagna alternativen. Nästan alla namnteckningssätten i tjänsten är sådana att namntecknaren kan befullmäktiga personer i tjänsten Suomi.fi-fullmakter för att de ska kunna uträtta ärenden för föreningen. Läs mer om fullmakter på suomi.fi.

Smidigare att anmäla personbyten i föreningar

I januari 2021 blir det också enklare att anmäla personbyten i e-tjänsten.

Då anmäler du ändringar av namntecknare och styrelsemedlemmar i en och samma anmälan i e-tjänsten.

Det är frivilligt att anmäla styrelsen till föreningsregistret.

Viktiga datum vid årsskiftet


Utskriftsversion
Uppdaterad 08.12.2020