Septembers varumärke Opilion

Små företag kan också få skydd enkelt och förmånligt

Det första steget var att bilda ett företag. Snickeriet Iisveden veistämö oy antecknades i handelsregistret i april 2019. Företaget ansökte om och fick Business Finlands innovationscheck för att anlita experthjälp för sin patentansökan.

Figurmärket Opilion, med ett ordelement, registrerades som varumärke i september 2019. Opilionfinland registrerades som EU-varumärke sommaren 2020.

– Opilion är en omformad version av namnet på en spindelart som hör till lockespindlar. Den modulära konstruktionen av våra produkter påminner lite om ett spindelnät, motiverar verkställande direktören Niilo Kalsi.

Företaget slopade sin patentansökan efter att det fick veta att en likadan produkt har patenterats i USA. I stället sökte företaget mönsterskydd, det vill säga designskydd, för sin första produkt. Det registrerades i november 2019. Nu håller företaget på att göra sin nästa mönsterskyddsansökan.

– Det är enkelt att söka varumärkes- och mönsterskydd också på egen hand. Med hjälp av varumärke och mönsterrätt kan små företag skydda sin immateriella egendom utan höga kostnader. Från första början har vi haft en klar plan att gå utomlands, och därför har det varit ännu viktigare att få skydd. Visst vet vi att bra idéer blir plagierade, men vi tror på vår kvalitet. Företaget har också för avsikt att ändra sitt namn för att stöda varumärket Opilion.

Ett fungerande stödsystem ger fart åt startup-företag

Opilion är en ekologisk, modulär och lekfullt fiffig möbelserie, som Kalsi har skapat av kärlek till trä. Möbelseriens första stolar och bord kan ses på nätet och i Suonenjoki i en möbelaffär som tidigare var känd som Kutvonens möbelaffär. Företaget öppnar sin nätbutik snart. De internationella marknaderna ser lovande ut.

För ett par år sedan kunde Niilo Kalsi inte gissa vad som komma skulle. Samtidigt som han gjorde leksaker och möbler för sitt eget och sina barnbarns nöjes skull utvecklade han en innovation i sina tankar. Efter en tid gick han till kommunens näringsbyrå för att prata. När näringsbyrån också tyckte att Kalsis idé var bra, bestämde han sig att arbeta vidare på sin idé. Han fick råd och blev uppmuntrad att skaffa mer information.

– Det har jag gjort, och det här arbetet har gett mig tro på min verksamhet. Särskilt det mentala stöd som jag har fått från första början har varit mycket viktigt för mig. Och utan ekonomisk hjälp skulle nuläget inte ha varit möjligt. Det har varit fint att se hur bra och fungerade det finländska stödsystemet är, med undantag av några små överlappningar, och hur också en oerfaren garageföretagare beaktas.

Ett företag som tror på sin idé får stöd

Hösten 2019 deltog Kalsi i uppfinningsdagarna i Viitasaari och fick en aha-upplevelse om hur han borde utveckla sin spirande affärsverksamhet. Idag har han i sitt Advisory board tio erfarna verkställande direktörer som ger gratis mentorering. Deras entusiasm ger Kalsi enormt mycket mental styrka.

Företaget har valts till ett av Norra Savolax fem mest lovande tillväxtföretag för det riksomfattande sparringsprojektet Kasvu Open. Företaget har också fått Leader-finansiering, som är avsedd för mikroföretag på landsbygden.

Tack vare NTM-centralens coronastöd kunde företaget anlita en erfaren konsult med en mycket liten självfinansieringsandel. Företagets utredning och plan om sin målmarknad är nu färdiga. Företaget söker Business Finlands Tempo-finansiering i syfte att sätta fart på sitt internationella växt.

Ekologiska och inventiösa finländska möbler från Finland

Opilion-möblerna framställs av finländskt björkfaner i Finland på ett ekologiskt sätt. Möblerna har väckt intresse världen över. Vid framställningen kan materialet användas maximalt så att endast hack- och sågspån går förlorade. Varje produkt är som ett pussel som kan byggas ihop på många olika sätt utan tillbehör.

– Vår design stöder naturvärden och modularitet. Till och med en 6-åring kan snabbt montera en Opilion-stol. Och det är roligt. Vårt team på fem personer arbetar med stor entusiasm. Just nu omfattar vårt sortiment endast några produkter, men nya idéer är redan under bearbetning. Jag tror att vi inom ett par år kommer att ha en hel serie av bord, stolar och hyllor, konstaterar Niilo Kalsi.

Besök företagets webbplats.

Finsk text: Marjo Rautvuori

Bilder: Iisveden veistämö oy

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.12.2020