Oktobers varumärke: Aina tulee sanomista

Sanomas slogan förknippas starkt med dess varumärke

Den finska sloganen "Aina tulee sanomista" ("alltid något att påpeka") visade sig vara unik redan då Sanoma Media Finland planerade sin varumärkeskampanj. Liksom de bästa sloganerna kunde den här träffande sloganen bli ett uttryck eller alternativt skulle folk börja använda den på något annat sätt. Därför ville Sanoma se till att sloganen används så mångsidigt som möjligt och att sloganen säkert blir förknippad med Sanoma. "Aina tulee sanomista" registrerades som Sanomas varumärke i oktober 2019.

Enligt Elina Bono, Head of B2B Marketing vid Sanoma, är "Aina tulee sanomista" inte bara en slogan eller en reklamfras utan ett stridsrop och en attityd.

– Vår personal började använda den, och inom en månad hade den slagit igenom bland hela nyckelmålgruppen, det vill säga finländska marknadsförare. Det flertydiga budskapet uppmuntrar till modigare marknadsföring och till diskussion. Och allt som sägs är inte alltid positivt. Det vet vi ju. I och med den nya sloganen blev också företagets kommunikation mer avslappnad.

Registrering ökar känslan av trygghet

"Aina tulee sanomista" är en viktig del av Sanomas b2b-varumärke och marknadsföring. Tanken att registrera satsen som varumärke dök upp när den började användas flitigt i tal genast efter att kampanjen hade inletts.

– Då tänkte vi att om någon knycker den, kan vi kanske inte använda den fullt ut i framtiden. Efter kampanjen gjorde vi en undersökning som också visade att 90 procent av vår målgrupp tyckte att sloganen passade oss. Därför ville vi registrera sloganen för att trygga och begränsa dess mångsidiga användning för våra egna ändamål. Registreringen förutsatte särskiljningsförmåga, och det har sloganen tillräckligt med. Dessutom är sloganen originell och lätt att komma ihåg, konstaterar Bono.

Varumärkesfrågor är kritiska för många

Personen bakom sloganen "Aina tulee sanomista" är Tommi Laiho, creator vid reklambyrån Folk. Laiho berättar att i sitt arbete hamnar han regelbundet i situationer där kunden rekommenderas att skydda sin immateriella egendom.

– Vi gör mycket marknadsföring för bland annat dagligvarubutikers varumärken. Varumärkesfrågor är kritiska när vi håller på att skapa nya produktfamiljer eller produkter för dem. Ibland är det också bra att skydda nya logotyper eller sloganer för varumärken. En del av våra kunder gör det själv automatiskt, men det är vår professionella skyldighet att alltid rekommendera skyddet. Särskilt sådana kunder i vilkas verksamhet marknadsföring nyligen har fått en central roll eller blivit mer professionellt lett, känner ofta inte till IPR-ärenden.

Reklambyråer gör immateriella frågor synliga

Laiho anser att reklambyråer har som uppdrag att skapa idéer och göra immateriella frågor synliga. Det kräver enorm yrkesskicklighet, kreativitet och tid.

– Därför tycker jag att det är både initiativlöst och etiskt förkastligt att någon lånar eller stjäl idéer. Ett sätt att trygga idéskaparnas rättigheter är att skydda dem.

"Aina tulee sanomista" summerar syftet med Sanomas existens och den röda tråden i dess verksamhet. Målet är att skapa kommersiella diskussionsämnen med marknadsförare.

– Att skydda sloganen kom upp för att vi tycker att sloganen är tidlös och lätt att komma ihåg och den skiljer sig från mängden. Det är fråga om en känslobaserad rekommendation som ofta ges först efter erfarenheterna av de första kampanjerna. Ibland känner jag redan vid planeringsbordet att vi har skapat någonting unikt. Så var det med sloganen "Aina tulee sanomista", avslöjar Laiho.

Sanoma Media Finland är det ledande finländska multikanala mediehuset. Det når dagligen nästan alla finländare genom dagstidningar och tidskrifter, television, radio, nätet eller mobila medier. Företaget är verksamt inom tre affärsverksamhetsområden: journalism, underhållning och B2B. "Aina tulee sanomista" är B2B:s slogan, men Sanomas hela personal har redan tagit den i omfattande vardagligt bruk.

Nyckeltal (2019)

576,8 M€ Omsättning

69,4 M€ Operativ rörelsevinst

1 804 Genomsnittliga antalet anställda

Besök företagets webbplats

Finsk text: Marjo Rautvuori

Bilder: Sanoma Media Finland och Folk

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.12.2020