Tidtabell för revisorers och revisionssammanslutningars anmälan om tillsynsuppgifter – rapporteringen av betydande uppdrag har ändrats

Revisorer lämnar in sin anmälan i augusti och revisionssammanslutningar i september.

Revisor: lämna in din anmälan om tillsynsuppgifter senast 8 september 2021

Vi öppnar en e-tjänst för anmälan om tillsynsuppgifter för alla revisorer i augusti. Du kan fylla i anmälan från 11 augusti till 8 september 2021.

Vi meddelar alla revisorer per e-post när e-tjänsten öppnar.

Du loggar in i revisionstillsynens e-tjänst på https://tilintarkastajat.prh.fi med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat.

Läs mer om kraven för att bibehålla förutsättningarna för godkännande som revisor och för att bibehålla och utveckla yrkeskunskap.

Observera att sättet att rapportera betydande revisionsuppdrag i anmälan har ändrats. I fortsättningen rapporterar du som betydande uppdrag endast de uppdrag där du själv har varit vald eller huvudansvarig revisor.

Revisionssammanslutning: lämna in anmälan om tillsynsuppgifter senast 7 oktober 2021

Vi öppnar en e-tjänst för anmälan om tillsynsuppgifter för revisionssammanslutningar i september. Du kan fylla i anmälan från 9 september till 7 oktober 2021.

Vi meddelar alla revisionssammanslutningar per e-post när e-tjänsten öppnar.

Du loggar in i revisionstillsynens e-tjänst på https://tilintarkastajat.prh.fi med dina nätbankskoder eller ditt mobilcertifikat.

Läs mer om kraven för att bibehålla förutsättningarna för godkännande som revisionssammanslutning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.06.2021