Vaisalas biogasmätinstrument erövrar världen

Produktutvecklingschef Liisa Åström, Vaisala Oyj

Vaisala tar hänsyn till en hållbar utveckling i sin teknologi som utnyttjas i rymden och atmosfären samt på jorden. Företagets nyligen belönade biogasmätinstrument kämpar för sin del mot klimatförändringen.

En tämligen ny byggnad i Vandadalen väntar på anställda. Vaisalas produktutvecklingspersonal kommer att flytta över gården till nya lokaler när coronarestriktionerna börjar avvecklas. Fast Vaisala under 85 år har vuxit till ett internationellt börsbolag, utvecklar och framställer företaget sina produkter fortfarande mestadels i Finland.

ꟷ Vår konkurrenskraft bygger i hög grad på innovationer. Många av Vaisalas uppfinningar måste framställas i ett renrum. Därför lönar det sig att vi har utvecklingsarbete, testning, framställning och marknadsföring på ett och samma campus, säger Vaisalas produktutvecklingschef Liisa Åström.

Under pandemin har fabriken och transporterna fungerat som vanligt medan den övriga personalen till största delen har arbetat på distans. Teamarbete på distans har förutsatt påhittighet.

ꟷ I fråga om produktutvecklingen är en av oss vanligen på laboratoriet och kopplar ledningar, och de andra deltar på distans, berättar produktchef Antti Heikkilä.

Klimatförändringen i kärnan av utvecklingsarbetet

Produktchef Antti Heikkilä, Vaisala Oyj


Heikkilä kom till Vaisala för fyra år sedan när företaget började utveckla ett nytt slags instrument för att mäta biogas. Flergasinstrumentet MGP261 lanserades hösten 2019. Året därpå vann instrumentet den nationella serien i Finlands Kvalitetsförenings tävling Quality Innovation Award i kategorin för innovationer inom cirkulär ekonomi. I den internationella finalen blev det silver. Enligt Heikkilä sätter framgången i tävlingen fart på uppfinningens världserövring.

ꟷ MGP261 mäter biogas inne i ett processrör, vilket inte har varit möjligt med de tidigare instrumenten. Ett erkännande från en sakkunnig jury skingrar kunders oro. Det är också ett pris till teamet för dess mångåriga och hårda arbete.

Vid produktionsprocessen av biogas bildas av ett organiskt ämne rötrest som kan användas som gödslingsmedel och gas som kan brännas till energi. Tidigare var man tvungen att analysera mängder av metan, koldioxid och vattenånga i produktionen endast utanför processen eftersom biogas är frätande och eldfarlig. Det greppriktiga MGP261-instrumentet möjliggör mätning av tre gaser direkt i processlinjen, tack vare vilket kvaliteten på biogas omedelbart kan förbättras genom att reglera det material som matas in.

Vaisalas belönade biogasmätinstrument.

Heikkilä påpekar att MGP261 och många andra av Vaisalas produkter är bundna till en global omvälvning inom energibranschen. När aktörer inom elproduktionen vill övergå från fossila bränslen till förnybara bränslen, förutsätter nätets funktionsduglighet en ny slags mätnings- och konditionsövervakningsteknologi för transformatorer. Nästan två tredjedelar av företagets affärsverksamhet anknyter till meteorologi och andra miljövetenskaper.

ꟷ Våra mätinstrument hjälper att förstå väder och förbereda sig för extrema väderfenomen, vilket för sin del hjälper att förhindra och kontrollera klimatförändringen. Industriella mätningar stöder i sin tur en hållbar utveckling genom att förbättra energieffektiviteten hos processer och att minska spill, belyser Åström.

Innovationer avgör mänsklighetens framtid

Vaisala sysselsätter över 1 900 personer av vilka nästan en fjärdedel arbetar inom produktutvecklingen. Vem som helst av de anställda kan dock lämna in en uppfinningsanmälan.

ꟷ För skyddandet har vi en process där vi går igenom uppfinningarna. Alla uppfinningar framskrider naturligtvis inte till nästa fas. Det kan finnas nyhetshinder, och en del av uppfinningarna hemlighålls. Patent- och registerstyrelsen (PRS) har hjälpt oss många gånger. PRS har till exempel bedömt patenterbarhet redan i processens initialfas, konstaterar Åström.

Enligt henne expanderar Vaisala dock inte sin aktieportfölj i onödan. Många uppfinningar baserar sig på en tidigare teknologi som används på ett nytt sätt. Åström betonar att företag och samhället nu borde satsa på innovationer eftersom de kan bidra till att lösa stora frågor och ändra världen.

Finsk text: Päivi Helander

Bilder: Vaisala Oyj

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.05.2021