Undantagsförhållanden skapar dynamik

PRH:n pääjohtaja Antti Riivari PRS generaldirektör Antti Riivari

Under de senaste månaderna har företag förnyat sina arbetsformer på otroligt många sätt och förbluffande snabbt, tycker PRS generaldirektör Antti Riivari. Företagsverksamhetens indikatorer som även syns i PRS siffror är på hög nivå, och trots coronaläget är det mycket positivt på gång.

– Ämbetsverket och huvuddelen av våra kundföretag och samarbetspartner har klarat coronakrisen mycket bra. Ändå lever många branscher fortfarande i svåra och utmanande tider. För oss visar sig krisen som aktiva kunder som söker nya möjligheter. Särskilt i fråga om digitalisering har vi tagit stora steg framåt. Möjliga framsteg blev verkliga eftersom företagen var tvungna att följa utvecklingen.

Under de senaste månaderna har handelsregistret tagit emot anmälningar från fler nya företag än på länge. Antalet patent- och varumärkesansökningar ökar också kraftigt.

– I ett litet land som Finland är det möjligt att ett stort antal patentansökningar endast är en ren slump. Eftersom antalet europeiska patent också har ökat är det ett tecken på att företagen inte är helt nedslagna.

Digitalisering sprider sig och ändrar tillvägagångssätt

Den digitala utvecklingen har fortsatt länge och många har undrat när den slår igenom på riktigt. Riivari anser att man nu kan se ett tydligt steg framåt i lanseringen av digitala tjänster. Vid PRS finns också ett allt större tryck att kontinuerligt utveckla tjänsterna.

– Vårt arbete blir aldrig färdigt. Utvecklingen av våra nuvarande system är inte den enda sak vi måste jobba för. Vi kommer även att förnya system som betjänat oss väl, såsom handläggningssystemet för patentansökningar.

Säkerheten är det nya kravet

Näringslivet i Finland grundar sig på starka basregister. Redan länge har det betonats att allt ska vara snabbt och smidigt. Nu finns det också ett krav på säkerhet.

Olika uppgifter måste vara lätt tillgängliga till exempel för banker. Systemen får inte vara onödigt tunga, och kontrolleringen måste ske så automatiskt som möjligt.

– Tillsyn över registeruppgifter utsätts för allt strängare krav, på vilket åtgärder för att förhindra penningtvätt är ett bra exempel. Det är inte rätt att företagare och medborgare hela tiden måste bevisa sina uppgifter för olika aktörer. Vad som är väsentligt är frågan om hur tillsynen kan utvecklas så att den inte bestraffar ärliga aktörer men ändå är pålitlig.

Som en av de största utmaningarna i framtiden nämner Riivari realtidsekonomin som ingår i regeringsprogrammet. Realtidsekonomin stöder företag i att automatisera deras ekonomiförvaltning. Förutsättningen är att det finns gemensamma standarder och att olika system fungerar friktionsfritt ihop.

PRS samordnar projektet som främjar realtidsekonomin med stöd av EU:s återhämtningsprogram. Skatteförvaltningen och Statskontoret samt den privata sektorn är också med i projektet. Målet är att även de minsta företag lätt kan avstå från manuella processer utan större kostnader och att de kan följa sin ekonomi i realtid.

Nya tänkesätt infördes snabbt

Riivari tycker att övergången till distansarbete lyckades otroligt bra vid PRS även om den nya situationen för drygt ett år sedan dök upp snabbt för alla. Trots att antalet ansökningar har ökat har våra handläggningstider förblivit på normal nivå, och arbetshälsan har förbättrats enligt den allmänna trenden.

– Verksamheten har inte lidit med undantag av enstaka arbetsanhopningar. Att vår besökskundtjänst har varit stängd största delen av coronatiden har orsakat problem för en del av våra kunder. Vi har emellertid fått positiv feedback på våra e-tjänster som förr.

Även vårt internationella samarbete har fungerat överraskande väl på distans. Tröskeln att delta i möten har sjunkit. Vi har också sparat tid och pengar. Endast möjligheter att knyta nya kontakter har blivit färre.

– Då vi tidigare funderade på vad vi kan göra på distans, nu funderar vi på vad som är nödvändigt att göra på kontoret. Hos oss kan många uppdrag utföras individuellt på distans, men vi behöver ändå arbeta tillsammans. Utvecklingsarbetet blir svårare på distans, och vår arbetsgemenskap behöver faktiskt äkta sociala kontakter, konstaterar generaldirektören.

Finsk text: Marjo Rautvuori

Bild: Nina Kaverinen

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.05.2021