När uppstår det risk för förväxling mellan varumärken?

Tack vare varumärken hittar och skiljer kunder ett visst företags varor och tjänster från konkurrenternas motsvarande varor och tjänster. Ägaren av ett varumärke kan förbjuda andra företag att använda ett identiskt eller förväxlingsbart varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Ditt varumärke får alltså inte vara identiskt med eller för mycket likna ett tidigare registrerat varumärke eller företagsnamn som avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Man kan också vända på saken: risk för förväxling uppstår vanligen inte mellan identiska varumärken om de avser varor eller tjänster av tillräckligt olika slag. Varför?

Vi tar ett praktiskt exempel för att illustrera detta. Ordet SOLE kan samtidigt vara ett glassvarumärke hos en ägare, ett kosmetikavarumärke hos en annan ägare och ett underhållningsvarumärke hos en tredje ägare. Trots att märkena är identiska finns det ingen risk för förväxling, eftersom varorna och tjänsterna är så olika. En genomsnittskonsument antar inte att glassen SOLE kommer från samma tillverkare som det redan bekanta kosmetikamärket.

Undantag: väl kända varumärken eller närstående användningsändamål

Det finns undantag från huvudregeln. För det första kan så kallade väl kända varumärken få skydd även om varorna och tjänsterna är olika. Syftet är att skydda väl kända varumärken och deras anseende (renommé) mot utnyttjande och skada.

Det andra undantaget gäller fall då användningsändamålen för varorna och tjänsterna är så nära varandra att en genomsnittskonsument antar att de kommer från samma kommersiella källa. Det kan medföra risk för förväxling mellan märkena.

Kom ihåg att ett bra varumärke aldrig imiterar andra.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.05.2021