Mars varumärke: SimplyOne

Märket beskriver ett nytt avvikande funktionssätt

Konceptet SimplyOne utvecklat av PR Pulping Oy förenklar rengöringen av returfiber och pappers- och biomassor eftersom det gör det möjligt att utföra alla arbetsfaser i ett och samma rörformiga kärl. Traditionellt kan en arbetsfas kräva flera anordningar. Idén har sitt ursprung inom kartong- och pappersindustrin, men metoden lämpar sig också för att underlätta och effektivisera avfallshanteringsanläggningars processer.

SimplyOne registrerades som varumärke i mars 2020. Konceptet och dess anordningar är skyddade med tre patent, och två patentansökningar är under arbete. Det ena är redan hos PRS, det andra är färdigt och väntar på uppfinnare Jouko Hautalas arbetsbord.

– Patenten skyddar våra produkter mot konkurrenterna, och varumärket SimplyOne ger ett intryck av enkla lösningar att minska antalet anordningar som behövs i processerna. För kunden betyder detta både ett tekniskt och ekonomiskt försprång jämfört med konkurrenterna. Vi är det enda företaget som avsevärt kan spara kundernas investerings- och driftskostnader genom att leverera anordningar med två eller flera funktioner. Dessutom kräver de mindre golvyta.

Hautala vill påminna oss om att det inte finns några standardkunder. Varje produkt planeras och anpassas individuellt. Skriftliga avtal och sekretessavtal med samarbetspartner och kunder är också viktiga sätt att skydda företagets immateriella rättigheter.

Tredje försöket gav fullträff

Jouko Hautala har varit med att utveckla cirkulär ekonomi sedan 1970-talet. Kreativitet behövdes när sulfitfabrikens avlut användes i Pekilo-processen för att tillverka djurfoder samtidigt som avluten rengjordes. Efter det har Hautala arbetat med produktutveckling i flera företag inom pappersindustrin.

– Jag kom på idén om att förenkla behandlingen av returfiber i slutet av 1990-talet och utvecklade den vidare i olika projekt, men genomförde aldrig den slutliga visionen. Efter att jag gick i pension och konkurrensförbudet avslutades lämnade jag in tre patentansökningar. När jag 2016 fick höra att patenten beviljades, beslöt jag att försöka hur långt min idé bär. PR Pulping Oy började sin verksamhet i början av 2017.

Sommaren 2019 byggde företaget en anordning med finansiering av Business Finland. Vid företagets egna provkörningar fungerade den utmärkt. Planen var att börja provkörningar med kunder i början av 2020 men på grund av coronapandemin var företaget tvunget att skjuta upp dem.

Nya lösningar behövs i miljöfrågor

Hautala tror på konceptets efterfrågan, eftersom näthandeln växer och det ser ut att kartongkonsumtionen kommer att öka globalt i flera årtionden.

– Kartongtillverkare behöver alltmer enklare och behändigare processer för att separera fiber från olika återvunna material. Dessutom behöver de en process för att separera och rengöra fiber från råvaror som innehåller allt mindre fiber och som är svåra att behandla. Separeringen gör det möjligt att öka återanvändningsgraden och undvika förbränning.

Det är också allt viktigare att fraktioner separerade från råvaror, såsom fiber och särskilt aluminium och plast, är rena när de har genomgått processen. Då är det lättare att vidarebearbeta råvarorna för användning.

– Vi litar på att konceptet SimplyOne verkligen behövs och att det har goda möjligheter att komma på världsmarknaden. Vi tror också att investerare blir intresserade av ett företag vars mål är att öka cirkulär ekonomi och som redan har färdiga produkter. För detta är det registrerade varumärket och patenten till stor fördel.

Gå till företagets webbplats.

Finsk text: Marjo Rautvuori

Bilder: PR Pulping Oy

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.05.2021