Februaris varumärke: HappyOrNot

Företagsnamnet ska förstärka smiley-varumärket

Feedback-smileys som företaget HappyOrNot Ab har lanserat är kända runt om i världen. Det internationella tillväxtföretaget som erbjuder servicen har hamnat i skymundan av smileys-figurerna, även om företaget är en föregångare inom snabb mätning och förbättring av kund- och personalnöjdhet.

HappyOrNot startade sin verksamhet 2009. Bakom företagsidén ligger en över tio år gammal sannsaga. Den unga mannen Heikki Väänänen hade fått dålig service i en elektronikaffär.

Företagets namn och logo registrerades som varumärken genast i början och smileys som figurmärke senare 2014. Idag har HappyOrNot tio nationella registreringar. Internationellt skydd har sökts i snabb takt med nya lanseringar. De nationella varumärkena har utgjort den grund, på vilken skyddsutbudet har utökats inom EU-området. Nästan 60 olika varumärken i form av landspaket har redan registrerats. Apparaterna och ställningarna har skyddats med flera gemenskapsformgivningar och teknologin som används för informationsbearbetning med patent.

Aktivt och förebyggande skydd

Under de senaste tre åren har HappyOrNot alltmer aktivt och i förebyggande syfte börjat undersöka hur de kan skydda sin immateriella egendom. För att fastställa skyddet registrerades figurmärket innefattande smileys, företagets namn och ett ordelement som ett eget varumärke i februari 2020. Registreringen omfattar både en svartvit version och en i färg.

– Våra smileys är välkända men vi vill också göra vårt företagsnamn allmänt bekant och på så sätt förstärka vårt eget varumärke. Vår varumärkesansvarige följer noga med hur till exempel färgerna på de olika smiley-figurerna fungerar och håller de korrekta tonerna på olika ytor. Mönsterskydd och design är andra viktiga identifieringsfaktorer. Patentet som vi köpte för ett par år sedan av ett finländskt företag väckte för sin del positiv uppmärksamhet under vår finansieringsrunda, förklarar Sami Hero, vice verkställande direktör för HappyOrNot.

Smileys är särskilt utsatta för kopiering. Hero förklarar att deras smileys i själva verket har kopierats direkt som sådana. Ett brev som redogör för skydd och skickas till kopieraren har emellertid fungerat förbluffande bra i sådana här fall.

Hero tycker att alla företag, i synnerhet sådana som försöker komma in på den internationella marknaden, ska skydda sin immateriella egendom så bra som möjligt och vid behov övervaka och försvara sina rättigheter.

– Kostnaderna är marginella, men sannolikheten för att kopiera en bra idé är stor. Vi har skyddat våra huvudmarknader så att ingen kan kopiera och sälja en dålig produkt som sedan förstör vårt varumärke.

Utnyttja styrkor och utveckla nya verktyg

Hero anser att HappyOrNots främsta styrka är tjänstens skalbarhet som är mycket bättre än konkurrenternas.

– Vårt kunnande är stort och mångsidigt. En utmärkt kundupplevelse är en del av vår företagskultur som bygger på ständig förbättring. Våra utsikter ser bra ut. Vi skrapar först på ytan.

Idag sysselsätter HappyOrNot drygt hundra personer, av vilka största delen arbetar i Finland. USA är företagets överlägset viktigaste marknad, därefter kommer de nordiska länderna, England, Frankrike, Tyskland och Italien. Apparater med smileys finns nu i cirka 120 länder och med dem samlas dagligen in över en miljon feedback för analys.

Företagets webbplats

Finsk text: Marjo Rautvuori

Bilder: HappyOrNot Ab

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.05.2021