Anmäl eller upphäv registreringsförbud eller ge samtycke till att vara ansvarsperson

För oss på Patent- och registerstyrelsen (PRS) är det viktigt att våra kunder kan skydda sig mot eventuellt missbruk.

Registreringsförbud är en av våra tjänster som skyddar dig mot bedrägerier. Om du misstänker att dina personuppgifter missbrukas eller du vill undvika eventuellt missbruk, anmäl ett registreringsförbud till PRS. Då antecknar vi dig inte i handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning utan ditt särskilda samtycke.

Anmäl smidigt på nätet

Du kan på ett tillförlitligt och enkelt sätt anmäla registreringsförbud med vår webblankett. Med blanketten anmäler du registreringsförbud i våra register, såsom handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret. Registreringsförbudet gäller tills vidare men du kan när som helst upphäva det.

Nu kan du också använda webblanketten för att upphäva ett registreringsförbud eller ge samtycke till att vara ansvarsperson.

Om du har ett registreringsförbud och någon anmäler dig som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning, kontaktar vi den person som lämnat in anmälan för att inhämta ditt samtycke. Du lämnar in samtycket på vår webblankett. Samtycket gäller endast ansvarspersonens uppdrag i det företag som lämnat in anmälan.

Vi registrerar inte registreringsförbud, samtycken eller upphävande som anmäls genom ett e-postmeddelande.

Anmälningar som gäller registreringsförbud kräver stark autentisering, och därför måste du ha en finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Läs mer om att anmäla eller upphäva registreringsförbud eller att ge samtycke.

Tjänster på Suomi.fi för personer som blivit utsatta för dataintrång

PRS har deltagit i utvecklingen av en tjänst på webbplatsen Suomi.fi för personer som blivit utsatta för dataintrång. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samordnade projektet för att skapa en guide där personer som blivit utsatta för dataintrång får information på en plats.

Guiden har publicerats på svenska, finska och engelska.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.05.2021