Aktiebolag: är era förmånstagaruppgifter uppdaterade i handelsregistret?

Kom ihåg att de flesta företag måste lämna in en anmälan om förmånstagare till handelsregistret och efter det hålla uppgifterna uppdaterade. Till exempel aktiebolag och andelslag måste lämna in anmälan om förmånstagare. Företagare med firma (enskilda näringsidkare) ska inte lämna in någon anmälan, och inte heller bostadsaktiebolag, stiftelser eller föreningar.

Anmälan om förmånstagare är gratis.

Lämna in anmälan utan dröjsmål i följande fall:

  • Företaget har inte anmält sina förmånstagaruppgifter till handelsregistret mellan 1 juli 2019 och 1 juli 2020.
  • Förmånstagaruppgifterna har ändrats.
  • Ett nytt företag har registrerats.
  • Du är inte längre verklig förmånstagare i företaget.

Anmälan måste lämnas in även om företaget inte har några verkliga förmånstagare eller kännedom om dem.

Enligt penningtvättslagen är till exempel banker, bokföringsbyråer och advokatbyråer skyldiga att kontrollera sina kunders förmånstagaruppgifter och anmäla till PRS om uppgifterna är bristfälliga eller inkonsekventa.

Läs mer om förmånstagare och anmälan: www.prh.fi/formanstagare

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.05.2021