PRS och TAT inledde ett gemensamt projekt i skolor

Under höstterminen 2019 kommer flera tusen finländska ungdomar att kunna öva sina kunskaper i immateriella rättigheter (IPR) som en del av företagsamhetsfostran, då ett samarbetsprojekt mellan Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Ekonomi och ungdom TAT har inletts i skolor.

Lauri Vaara Lauri Vaara, pedagogisk rådgivare vid TAT
– Syftet är att skapa så många färdiga modeller som möjligt vilka senare kan utnyttjas i företagsamhetsfostran också i andra EU-länder, konstaterar Lauri Vaara som är pedagogisk rådgivare vid TAT.

PRS bidrar till studiematerialen med sin expertis om immateriella rättigheter, och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) svarar för finansieringen. Det är ett unikt pilotprojekt med möjligheter till utvidgning.

Möjligheter med immateriella rättigheter

Enligt Vaara har projektet som mål att få ungdomarna att inse betydelsen av immateriella rättigheter genom de möjligheter och den nytta som de erbjuder. Under lektionerna kan eleverna fundera till exempel på vad som kunde skilja deras företag från konkurrenternas och vad som kunde vara företagets trumfkort på världsmarknaden. Undervisningsmaterialen underlättar eleverna att förstå hur en idé kan skyddas genom att utveckla den i en form som omfattas av immateriella rättigheter.

– Samtidigt lär sig eleverna de förutsättningar under vilka man får använda andras produkter. Undervisningen rättar felaktiga uppfattningar och samtidigt minskar risken för att bli beskylld för intrång i andras rättigheter, säger Vaara.

Han är glad över den feedback som projektet fått av de ungdomar som deltagit i att utarbeta studiematerialen: det ser ut att immateriella rättigheter infogas som en naturlig del i företagandestudier. Till exempel Gabriel Langdon, som studerar i Månsas samskola och Helsingfors matematikgymnasium, blev positivt överraskad:

– När jag läste om immateriella rättigheter, lärde jag mig mycket nytt om varumärken och logor. Ett tema som jag aldrig tidigare hade fäst uppmärksamhet vid blev snart intressant.

Företagsbyar och Businesskurser lär dig starta företag

År 2010 lanserade TAT lärandehelheten Företagsby som innehåller lärarutbildning, läromedel, lektioner i skolan och ett aktivt besök till en Företagsby-lärandemiljö.

I Företagsbyn för lågstadiet övar sjätteklassister att leva som medborgare, arbetstagare och konsumenter. I Företagsbyn för högstadiet får niondeklassister i sin tur leda företag och konkurrera sinsemellan på den internationella marknaden. Vinnaren är det team som har lyckats bäst med att öka sitt affärsresultat och förbättra sitt rykte.

Jasmiina Tuominen Jasmiina Tuominen, regionkoodinator för Helsingfors och Vanda
Företagsbyn har fått flera pris inom utbildningsbranschen. Konceptet är i bruk på åtta områden i Finland. Pilotprojektets förhandsmaterial med IPR-tema används i alla Företagsbyar för högstadiet hösten 2019. I tre Företagsbyar är temat med också på den egentliga speldagen. När de bästa inlärningssätten har hittats, är syftet att utvidga dem också till de övriga Företagsbyarna.

– I Företagsbyn för högstadiet behandlas immateriella rättigheter utifrån begreppet varumärke, säger Jasmiina Tuominen som är regionkoordinator för Helsingfors och Vanda.

– Eleverna planerar ett kännetecken för sitt företag, till exempel en logo, en slogan eller ett produktnamn. Kännetecknet "skickas" till PRS, och det "registrerade" varumärket är sedan till nytta vid låneförhandlingar och affärer eftersom ett varumärke med gott rykte är framgångsrikt, förklarar Tuominen.

Nästan 20 000 niondeklassister besöker TAT:s Företagsbyar varje år. Av dem tar cirka 4 500 del i pilotprojektet. Under hösten utreder TAT och PRS hur IPR-ärenden kan integreras i lärandehelheterna för Företagsbyn för lågstadiet.

Studerande på andra stadiet bekantar sig med företagande på TAT:s Businesskurser. Immateriella rättigheter har införlivats i kursen Försäljning, marknadsföring och kommersialisering. Dessa nya innehåll studeras redan vid flera läroanstalter, och den första feedbacken har varit uppmuntrande. Dessutom presenteras IPR som en del av att starta ett företag på webbplatsen Opopassi, som utarbetats som stöd för studiehandledning i gymnasiet.

TAT och PRS samlar in feedback om pilotprojektet av både studerande och lärare. Materialen, spelen och kurserna utvecklas vidare utgående från erfarenheterna. Efter en analys av feedbacken på senhösten gör TAT och PRS upp planer för fortsättningen och funderar hur IPR-kunskaper kan fördjupas som en del av företagsamhetsfostran.

INFOLÅDA

Projektet Immateriella rättigheter som del av företagsamhetsfostran

  • Gemensamt projekt för Patent- och registerstyrelsen och Ekonomi och ungdom TAT
  • Pilotprojektet pågår i 8 månader (april–december 2019)
  • Praktisk tillämpning under höstterminen 2019
  • Prövas vid läroanstalter på andra stadiet genom Businesskurser och webbplatsen Opopassi samt i Företagsbyar för högstadiet
  • EUIPO finansierar 90 % av projektet
  • Plan och finansieringsansökan för vidare verksamhet i oktober 2019


Mera information

Ekonomi och ungdom TAT (på finska)

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO


Text: Marjo Rautvuori
Bilder: TAT

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.09.2019