Årsredovisningar

PRS årsredovisning 2019

PRS gjorde ett bra resultat 2019. Antalet anmälningar till handelsregistret fortsatte att öka, även om osäkerhetsfaktorerna kring landets ekonomiska läge och näringslivets omvärld blev allt tydligare.

Även om antalet anmälningar ökade uppnådde vi målen för handläggningstiderna i fråga om ansökningar och anmälningar. Vi lyckades också förkorta handläggningstiderna i de fall kundernas situation krävde det.

Vi fortsatte att utveckla våra e-tjänster. Alla våra digitaliseringsprojekt bottnar i våra strategiska mål: att våra kunder lyckas och att våra data och informationstjänster är öppna och enkla att använda. Feedbacken från kunderna och intressentgrupperna är av största vikt i detta arbete. Kunderna medverkar allt mer systematiskt i utvecklingen av e-tjänsterna.

Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2017 (pdf, 4,36 Mb)
Utskriftsversion
Uppdaterad 07.05.2020