Officiella tidningar

Patentmyndigheters officiella tidningar om industriellt rättsskydd


Ansökningar till och kungörelser från olika myndigheter kan nuförtiden läsas i elektroniska tidningar på myndigheternas webbplatser. Samma gäller för Patent- och registerstyrelsen (PRS): vi ger inte längre ut våra tidningar på papper. Vissa länder ger fortfarande ut sina publikationer i tryckt form och därför anges sådana publikationer utan länk på listan nedan.

Albanien (AL)

Australien (AU)

Belgien (BE)

Bulgarien (BG)

Danmark (DK)

  • Tidende
  • Dansk Brugsmodeltidende
  • Dansk Patenttidende

EPO Europeiska patentverket (EP)

Estland (EE)

EUIPO – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (tidigare OHIM)

Eurasien Patentorganisationen (EAPO)

Finland (FI)

Frankrike (FR)

Förenta staterna (US)

Island (IS)

Kanada (CA)

Kirgizistan (KG)

Kroatien (HR)

Lettland (LV)

Litauen (LT)

Moldavien (MD)

Montenegro (ME)

Nederländerna (NL)

Nordmakedonien (MK)

Norge (NO)

Polen (PL)

Portugal (PT)

Ryssland (RU)

Schweiz (CH)

Serbien (RS)

Slovakien (SK)

Spanien (ES)

Boletin oficial de la propiedad industrial:

  • Marcas y otros signos distintivos
  • Invenciones
  • Diseños industriales

Storbritannien (GB)

Sverige (SE)

Tjeckien (CZ)

Turkiet (TR)

Tyskland (DE)

Ukraina (UA)

Ungern (HU)

Vietnam (VN)

WIPO - Världsorganisationen för intellektuell äganderätt (WO, IB)

Österrike (AT)

Publikationen:

  • Gebrauchsmusterblatt
  • Markenanzeiger
  • Musteranzeiger
  • Patentblatt: Teil 1, Teil 2
Utskriftsversion
Uppdaterad 16.08.2022