Elektroniska publikations- och söktjänster


På den här sidan har vi samlat länkar till elektroniska publikations- och söktjänster. De avgiftsbelagda databaserna kan endast användas i Patent- och registerstyrelsens (PRS) intranät, men de avgiftsfria tjänsterna är tillgängliga för alla.

Avgiftsbelagda databaser

Academic Search Elite är en tvärvetenskaplig databas med ämnesområden som rör bl.a. naturvetenskaper, teknik, samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper. Databasen innehåller i huvudsak elektroniska vetenskapliga tidskrifter. Flera av tidskrifterna är tillgängliga som fulltextartiklar.

ACM Digital Library innehåller referenser till och fulltextversioner av alla artiklar som publicerats av Association for Computing Machinery (ACM) samt referenser till andra viktiga publikationer inom informationsteknik och databehandling.

ACS American Chemical Society är en omfattande databank om kemi, biokemi, bioteknik, miljöteknologi och livsmedelskemi.

A to Z av periodiska skrifter är en webbsida där vi har samlat länkar i alfabetisk ordning till de elektroniska tidskrifter och Open access-publikationer (fritt tillgängliga publikationer) som biblioteket har förvärvat.

EDS Ebsco Discovery Service är en sökportal för NPL-material, det vill säga icke-patentlitteratur (non-patent literature).

Elektra är en databas av Helsingfors universitet med artiklar från inhemska vetenskapliga tidskrifter. Artiklar har lagrats i databasen sedan 1996.

Elsevierin Science Direct är en databas med ett brett utbud av publikationer om naturvetenskaper, medicin, ingenjörsvetenskaper, ekonomi, samhälls- och miljövetenskaper samt konst och humanistiska vetenskaper.

Emerald innehåller elektroniska tidskrifter om samhällsvetenskaper, ekonomi och teknik. I databasen ingår också till exempel elektroniska böcker, men biblioteket har ingen licens på dem.

Encyclopedia Britannica är ett uppslagsverk. Webbplatsen innehåller också till exempel Merriam Websters ordbok och tesaurus, en världsatlas och ett verktyg för att göra jämförelser mellan länder.

GNPD Mintel´s Global New Products Database är en mångsidig produktdatabas av hög kvalitet. Databasen innehåller uppgifter om produkter på marknaden över hela världen.

IEEE Xplore Digital Library är en databas som innehåller fulltextpublikationer av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) och dess partners. Fokusen i databasen ligger på elektronik, elteknik och datateknik.

Lääkärin tietokannat (Terveysportti) är en grundsamling inom inhemsk medicin som innehåller bland annat databasen Lääkärin käsikirja och e-arkivet för tidskriften Duodecim (på finska).

Paperbase är en svensk databas med fokus på massa- och papperstillverkning och skogsindustri.

Media-arkisto är Alma Medias elektroniska söktjänst för nyheter i finskspråkiga landskaps-, kvälls- och ekonomitidningar från olika tider.

Peri+ är en tjänst som innehåller digitaliserade årgångar av vetenskapliga tidskrifter från och med slutet av 1800-talet.

SpringerLINK är en databas med elektroniska tidskrifter och böcker om medicin, naturvetenskaper, samhällsvetenskaper och teknik.

Suomenlaki.com innehåller den gällande lagstiftningen i Finland samt skatteavtal, regeringspropositioner, rättspraxis, Europeiska unionens lagstiftning och e-böcker.

Terminologian tietokannat (Terveysportti) innehåller ordlistor med medicinsk terminologi, såsom Lääketieteen termit (på finska) och en finsk-engelsk ordbok i medicin.

Wiley Online Library är en tvärvetenskaplig samling av publikationer om medicin och naturvetenskaper, samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper samt teknik, biovetenskaper och kemi.

Avgiftsfria databaser

ARTO är en referensdatabas för inhemska artiklar. Materialet är mest omfattande från och med 1990-talet, men databasen innehåller också ett flertal referenser till äldre artiklar.

KitiNet är vår egen bokdatabas med en katalog över samtliga tryckta publikationer på biblioteket.

MELINDA är universitetsbibliotekens gemensamma databas som innehåller Finlands nationalbibliografi och referensuppgifter om materialet på universitetsbiblioteken, Riksdagsbiblioteket, Depåbiblioteket och Statistikbiblioteket.

Näringsgrensindelningen 2008 innehåller den nya näringsgrensindelningen av företag, som infördes i början av 2009.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.06.2021