PatInfo

Använd databasen PatInfo för att få veta om Ulf Uppfinnare eller Företag Ab har ansökt om patent i Finland på en skogsmaskin, när patentet har beviljats, om invändningstiden fortfarande är i kraft, om patentet ännu är i kraft, om patentet också omfattar förfarandet inte bara anordningen, om Stam Ab senare har överfört patentet till Gren Ab eller till någon annan, när nästa årsavgift förfaller till betalning och hur stor avgiften är.

Om du vill ha svar på dessa frågor, står PatInfo till tjänst.

Innehåll

Databasen innehåller grunduppgifter, handläggningsuppgifter, information om giltighet, betalningsuppgifter och andra dokument om finländska

  • patentansökningar (dokument från och med 2001)
  • nyttighetsmodellansökningar (dokument från och med 2007)
  • ansökningar om tilläggsskydd (SPC)


Gå till PatInfo.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.07.2020