FI-EP-registret

FI-EP-patentregistret omfattar de centrala uppgifterna om europeiska patent som gäller i Finland. De patent som har förfallit ingår inte i databasen. Om ett patent förekommer i databasen innebär det att patentet är i kraft i Finland.

Registret omfattar för de europeiska patent som är i kraft i Finland: europapatentpublikationsnumret (EP-publikation), den internationella patentklassen (IPC-klass), benämningen på finska, namnet på sökanden, kungörelsedatumet och uppgifter om ombudet. Dessa uppgifter kan även sökas i FI-EP-registret.

Till FI-EP-registret (på finska och engelska)

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.06.2019